Konkurs Misyjny

KONKURS „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI"
XVII edycja:  Z MARYJĄ NA MISJACH

Organizator konkursu:

Dzieło Pomocy „Ad Gentes" w Warszawie, 
ul. Byszewska 1 03-729 WARSZAWA 4 skr. poczt. 112
Tel. (22) 743-95-24; fax: (22) 743-95-27
www.adgentes.misje.pl
 lub www.misje.pl

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zainteresowania misjami prowadzonymi przez polskich misjonarzy na wszystkich kontynentach.

Konkurs  zostanie ogłoszony 1 września 2017 r. Możliwość zgłoszenia uczestnictwa on line do dn. 29 grudnia 2017 r. na formularzu dostępnym na stronie www.adgentes.misje.pl  lub  www.misje.pl.

Przesłanie prac do dn. 30 marca 2018 r. 
Wyniki konkursu zostaną podane 10 kwietnia 2018 r.

Etapy konkursu:

  1. Etap szkolny: Szkolna Komisja Konkursowa wyłania jedną najlepszą pracę w każdej kategorii i zgłasza  ją do etapu centralnego (do 30 marca 2018 r.)
  2. Etap centralny: Jury ocenia nadesłane prace nagradzając po trzy w każdej kategorii.
  3. Informacja o wynikach  oraz uroczystości wręczenia nagród zostanie przesłana do szkół uczestniczących w konkursie. Wszyscy nauczyciele i szkoły otrzymają certyfikaty uczestnictwa w konkursie.
  4. Prace można przesyłać na adres: Dzieło Pomocy "Ad Gentes" ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112, 03-729 WARSZAWA 4
  5.  Konkurs odbywa się na 3 poziomach edukacyjnych:

a) pierwszy poziom edukacyjny – klasy I – IV szkoły podstawowej

b) drugi poziom edukacyjny – klasy IV-VII szkoły podstawowej

c) trzeci etap edukacyjny – gimnazjum (klasy II-III)

Zadania uczestników:

1. Konkurs dla uczniów odbywa się w pięciu kategoriach:

a) literacka – (praca w dowolnej formie literackiej, np. wiersz, esej, opowiadanie, list, artykuł prasowy lub wywiad) prezentująca wybrane sanktuarium maryjne z kraju misyjnego

b) plastyczna – rysunek, grafika  lub obraz nie przekraczający formatu A3 (29,7x42 cm) – temat prac plastycznych nie musi się ściśle wiązać z sanktuarium maryjnym, ale ukazywać pracę misjonarzy

c) muzyczna – utwór muzyczno-wokalny nagrany w formie dźwiękowej lub wizyjnej o tematyce misyjnej

d) charytatywna –  trwające przez rok szkolny inicjatywy i działania uczniów mające na celu zaangażowanie społeczności lokalnej w akcję zbierania środków finansowych na cel wskazany w tym roku.

2. Konkurs dla nauczycieli:

Scenariusz lekcji – w ramach różnych przedmiotów i ścieżek edukacyjnych projekt scenariusza zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem problematyki misyjnej. Temat zajęć nie musi wprost nawiązywać do tematu Konkursu (preferowane), może skupić się na prezentacji działalności misjonarzy oraz sytuacji dzieci i młodzieży w krajach misyjnych.

 Korespondencja konkursowa oraz informacje:

adgentes.misje@gmail.com  lub  www.adgentes.misje.pl

tel. (22) 743-95-24; fax: (22) 793-95-27.