Aktualności

NOWA STRONA WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO!!!

Zapraszamy na nową stronę internetową Wydziału Katechetycznego

https://katecheza.diecezja.pl/

Obecna strona w najbliższym czasie zakończy swoje funkcjonowanie

Warsztaty teatralne

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach teatralnych, które poprowadzi p. Marcin Kobierski. Warsztaty odbędą się 27 października o godzinie 9:00 w uli Seminarium przy ul. Podzamcze 8. Zapisy poniżej – będą aktywne do 18 października. Serdecznie zapraszamy.

Archidiecezjalne Spotkania Katechetyczne

W roku jubileuszu 40-lecia wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę św. Piotra spotkamy się w ramach przygotowania do kolejnego roku szkolnego i katechetycznego

w Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" w Krakowie-Łagiewnikach.

w czwartek 30 sierpnia 2018 r.

Plan spotkań

Spotkanie dla księży proboszczów,

księży wikariuszy i diakonów

oraz kleryków po IV roku wszystkich rejonów

10.00 - słowo wstępne Metropolity Krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego i zaproszonych Gości

10.30 - wykład inauguracyjny ks. dra hab. Piotra Kroczka, prof. UPJPII

11.30 - przerwa na kawę

12.00 - dalszy ciąg spotkania i komunikaty

 

Spotkanie dla katechetów oraz sióstr katechizujących

z terenu wszystkich rejonów

13.00 – Eucharystia pod przewodnictwem abp Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego

14.15 - przerwa na kawę i zapoznanie się z ofertą katechetyczną wydawnictw

15.00 - słowo wstępne Metropolity Krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego i zaproszonych Gości

15.30 - wykład inauguracyjny ks. dra hab. Piotra Kroczka, prof. UPJPII

ok. 17.00 - zakończenie spotkania

Tematyka Spotkań Katechetycznych:

Zmiany w ochronie danych osobowych (RODO) i ich konsekwencje
 w pracy nauczyciela - katechety

Abp Jędraszewski do katechetów: Stoicie na pierwszej linii batalii

- Nie wolno rezygnować z głoszenia prawdy, bo Chrystus jest prawdą i to prawdy, która jest jednocześnie miłością, bo taki jest Bóg. Proszę w tym nie ustawać - mówił do katechetów abp Marek Jędraszewski podczas spotkania Rady Katechetycznej.

Przed przystąpieniem do obrad członkowie Rady Katechetycznej, obecnej i przyszłej, złożyli metropolicie krakowskiemu życzenia z okazji jubileuszu 45 lat kapłaństwa.

W wygłoszonym słowie arcybiskup Jędraszewski, odnosząc się do „Małego Księcia" i fragmentu rozmowy tytułowego bohatera z lisem o oswajaniu, podkreślił, że okres, w którym Saint-Exupéry pisał „Małego Księcia" był czasem personalizmu, a więc odkrycia prawdy o człowieku jako kimś, kto ma relacje do innych i dzięki nim może w ogóle istnieć a także wzrastać.
- Tymczasem dzisiaj chce się stworzyć człowieka jakby bez relacji. Zamkniętego i zapatrzonego w siebie egoistę, który chce siebie realizować, z siebie snuć różnego rodzaju interpretacje, nie zważając na fakty, a ktoś inny jest tylko po to, żeby towarzyszył mu jako element ogólnego wyścigu szczurów.

Metropolita powiedział, że ta nowa tendencja jest nie tylko antyhumanistyczna ale wręcz antyeklezjalna, bo Kościół jest wspólnotą na wzór Trójcy Świętej.
- Państwo, ucząc religii, ucząc zatem wspólnotowej wizji człowieka i Pana Boga stoją na pierwszej linii batalii, jaka się dzisiaj na arenie współczesnej kultury rozstrzyga. Nie wiadomo jeszcze, w którym kierunku dalej się to potoczy i miejmy nadzieję, że ten kryzys humanizmu który jest, który znajduje swój wyraz także w głoszonej epoce post-chrześcijańskiej, post-prawdy, że on minie. Głęboko wierzymy, że znowu zatriumfuje prawda o człowieku, który realizuje się tylko wtedy, kiedy może tworzyć z drugim prawdziwy dialog, kiedy spotyka się z twarzą drugiego człowieka.

Arcybiskup dziękował za pracę i zmaganie, które jest udziałem katechetów, nie zawsze znajdujących zrozumienie nawet u rodziców czy nauczycieli i wychowawców.
- Nie wolno rezygnować z głoszenia prawdy, bo Chrystus jest prawdą i to prawdy, która jest jednocześnie miłością, bo taki jest Bóg. Proszę w tym nie ustawać. Przeciwnie, proszę być dumnymi z tego, że Państwo stoją na straży człowieka a przez to są zwiastunami Boga w rzeczywistości szkolnej i okołoszkolnej.

Następnie metropolita krakowski podziękował dotychczasowym członkom Rady Katechetycznej oraz wręczył nominacje nowym, obejmującym kadencję od 1 września na kolejnych 5 lat.

Nowi członkowie Rady Katechetycznej:

Ks. Andrzej Kielian - przewodniczący
Ks. Janusz Grodecki
Ks. Sławomir Kowalski
Ks. Jacek Ozdoba
Ks. Piotr Sobala
Ks. Andrzej Wciślak
Ks. Albert Wołkiewicz
Ks. Piotr Zioło
s. Lucyna Rąpała
p. Ewa Chmura
p. Teresa Flanek
p. Anna Janik
p. Łukasz Kamieński
p. Katarzyna Kubasiak
p. Mirosław Piskorz
p. Marta Ratyńska
p. Mariusz Szlachcic
p. Elżbieta Szymańska
p. Małgorzata Witek
p. Paweł Zegartowski

Rada Katechetyczna to jeden z organów, który, obok Diecezjalnego Wydziału Katechetycznego, odpowiada za kształt katechezy w diecezji, oraz służy radą biskupowi diecezjalnemu, który jest pierwszym katechetą w diecezji. Rada opiniuje programy, koordynuje formację katechetów, wspiera różne inicjatywy oraz realizuje szereg innych zadań zleconych przez biskupa. W skład Rady wchodzi dyrektor Wydziału Katechetycznego oraz osoby mianowane przez biskupa diecezjalnego spośród kapłanów, których reprezentują wizytatorzy Wydziału Katechetycznego, osób zakonnych i świeckich. Rada liczyć będzie docelowo 21 członków.

FOTORELACJA

Justyna Walicka | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Podręcznik dla kl. VIII szkoły podstawowej

Podręcznik nr KR-33-02/13-KR-6/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie VIII szkoły podstawowej na terenie archidiecezji krakowskiej, zgodny programem nauczania nr AZ-3-02/13.

Tytuł podręcznika: "Żyjemy w miłości Boga"

Podręcznik wyjdzie nakładem Wydawnictwa św. Stanisława BM w Krakowie

Powołanie Rady Katechetycznej na kolejną kadencję

Uprzejmie informujemy, iż 4 czerwca o godz. 17.00 Metropolita Krakowski abp Marek Jędraszewski powoła nowych członków Archidiecezjalnej Rady Katechetycznej na kolejną, pięcioletnią kadencję.

Dotychczasowa Rada Katechetyczna była wybrana w 2010 r., a jej kadencja, decyzją Metropolity Krakowskiego, została przedłużona do 31 sierpnia br.

Zgodnie z "Dyrektorium katechetycznym Kościoła katolickiego w Polsce", zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski w 2001 r., Diecezjalna Rada Katechetyczna jest organem doradczym dla biskupa diecezjalnego w zakresie posługi katechetycznej. Funkcjonuje w oparciu o ustalony regulamin, a do jej głównych zadań należy: przygotowywanie i opiniowanie programów katechetycznych, koordynacja formacji katechetów, wspieranie inicjatyw katechetycznych w diecezji oraz wypełnianie innych zadań zleconych przez biskupa.

W skład Rady wchodzi z urzędu dyrektor Wydziału Katechetycznego oraz inne osoby mianowane przez biskupa diecezjalnego spośród kapłanów, osób zakonnych i świeckich. Kapłanów w Radzie będą reprezentować wizytatorzy Wydziału Katechetycznego, kolejnych ośmiu członków Rady wyłoniono w wyborach powszechnych podczas spotkań rejonowych katechetów świeckich i zakonnych archidiecezji. Pozostałe osoby wejdą w skład Rady z nominacji Metropolity Krakowskiego. Docelowo Rada Katechetyczna będzie liczyła 21 osób.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w następującym porządku:

17.00 - nabożeństwo czerwcowe pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego - kaplica domu arcybiskupów krakowskich;

17.30 -  wręczenie podziękowań członkom ustępującej Rady oraz nominacji dla członków nowego składu Archidiecezjalnej Rady Katechetycznej - sala królewska.

18.15 - pierwsze zebranie Rady - sala w "piwnicy kurialnej"

Przedmiotem pierwszego zebrania Rady Katechetycznej będą następujące zagadnienia:

- nowy program przygotowania do sakramentu bierzmowania - materiały opracowane przez katechetów - jakie są możliwości rozwoju i upowszechnienia propozycji?

- przygotowanie do jubileuszu 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na Stolicę św. Piotra

- jakie warsztaty dla katechetów w roku szkolnym 2018/2019?

- katecheza młodzieży - co ma wpływ na malejącą frekwencję?

Srebrni Jubilaci

Z radością pragniemy poinformować, iż 15 maja 2018 r. swoją jubileuszową Eucharystię pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego koncelebrowali księża świętujący 25 lat posługi kapłańskiej. Spośród pracujących w Wydziale Katechetycznym są to: ks. Jacek Ozdoba (rejon II) oraz ks. Sławomir Kowalski (rejon V).

Zacym Jubilatom życzymy pięknego przeżywania swego kapłaństwa i wdzięczności Bogu za każdą chwilę tej posługi. Niech Duch Święty obdarza ich mądrością i ciepłym sercem dla wszytkich, których postawi im na kapłańskiej drodze.

Swój  srebrny jubileusz święceń obchodzi także ks. Wojciech Olszowski, ekonom Archidiecezji Krakowskiej, do którego również kierujemy słowa serdecznych życzeń i chwile osobistej modlitwy.

Jubilatom - Szczęść Boże na dalszą drogę posługi kapłańskiej!

Fotorelacja z wydarzenia

98. urodziny JPII - 18 V

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia zaprasza na przemarsz z kościoła św. Floriana pod okno papieskie:

19.50 - wyjście spod okna na wikarówce u św. Floriana
ok. 20.20 - 20.40 modlitwa pod oknem papieskim
 
 

Gala laureatów konkursów wojewódzkich i diecezjalnych

21 maja 2018 roku w Kurii Metropolitalnej w Krakowie odbyło się spotkanie laureatów wojewódzkich konkursów biblijnych, a także innych konkursów o tematyce religijnej. Byli to:
 
laureaci Biblijnego Konkursu Tematycznego „Z Dobrą Nowiną przez życie” dla uczniów szkół podstawowych
 

laureaci Biblijnego Konkursu Tematycznego "Dzieje przymierza" dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu

Zobacz wideo

laureaci etapu wojewódzkiego konkursu "Papież-Słowianin" oraz konkursu "Myśli Jana Pawła II - Papieża Słowianina":

Zobacz wideo

laureaci etapu diecejzalnego Olimpiady Teologii Katolickiej

Zobacz wideo

laureaci wszystkich diecezjalnych konkursów plastycznych oraz konkursu biblijnego dla szkół specjalnych
 
 
Łącznie we wszytkich wymienionych konkursach na etapie szkolnym brało udział ponad 6700 uczniów z terenu Małopolski.
 
Relację z wydarzenia zamieszcza Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej oraz Gość Niedzielny, którym dziękujemy za obsłgę medialną tego sympatycznego wydarzenia.
 
 
 

Niestygmatycy

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, które na co dzień pracuje z osobami bezdomnymi w Krakowie z okazji Jubileuszowego Roku Ojca Pio (100-lecie otrzymania stygmatów oraz 50-lecie odejścia do domu Ojca) prowadzi kampanie społeczną NIESTYGMATYCY (www.niestygmatycy.pl).

NIESTYGMATYKAMI są osoby bezdomne, których historie chcemy zaprezentować, bo często to właśnie nakładane na naszych podopiecznych stygmaty i stereotypy są tym, co utrudnia im powrót do domu.

W ramach kampanii przygotowany jest kolejny konspekt katechezy szkolnej dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.

Konspekt oraz prezentację multimedialną dla 45-minutowej katechezy można pobrać z:

http://niestygmatycy.pl/konspekt.html

Ufamy, że dzięki tej inicjatywie uda się uwrażliwić uczniów na los osób najbardziej potrzebujących i pokazać, że rzeczywistość osób bezdomnych jest dużo bardziej skomplikowana niż głoszą stereotypy.

Lekcja lednicka

Katecheci szkół ponadgimnazjalnych są proszeni o kontakt z p. Justyną Słapek z grupy tancerzy lednickich celem zaproszenia ich na lekcje do szkoły:

Justyna Słapek - 508 877 548

Katecheci, którzy organizują wyjazdy grupowe na XXII spotkanie młodych w Lednicy i mają jeszcze wolne miejsca:

Aleksandra Brzezińska-Lis (VIII LO w Krakowie) - info w Wydziale

Marzena Błażejak (Morawica) - info w Wydziale

Innych prosimy o informację do Wydziału. Wyjazd na Lednicę organizuje też KSM

Opłatek pracowników oświaty z abp. Markiem Jędraszewskim

12 stycznia 2018 r. Eucharystią o godz. 18.00 w kaplicy Domu Arcybiskupów Krakowskich rozpoczęło się spotkanie opłatkowe pracowników oświaty: dyrekotrów, nauczycieli, katechetów z abp. Markiem Jędraszewskim, Metropolitą Krakowskim. W spotkaniu wzięli udział m. in. p. Dorota Skwarek, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Małopolskiego Kuratorium Oświaty, p. Łukasz Słoniowski, przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa, p. Małgorzata Dutka-Mucha, wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, p. Małgorzata Madej oraz dyrektorzy, nauczyciele i katecheci szkół z terenu miasta Krakowa i okolic. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, zwłaszcza za liczny udział dyrektorów szkół, katechetów oraz przedstawicieli szkół katolikich.

Oprawę liturgiczną i muzyczną zapewniły kapela oraz schola z parafii św. Michała w Ostrowsku.

Video z wydarzenia

Zdjęcia z wydarzenia: Flickr Wydziału Katechetycznego, Flickr Archidiecezji Krakowskiej

Ważne informacje

 • 2 marca podczas uroczystej gali w Auli Wielkiej Akademii Ignatianum w Krakowie pani Urszula Antosz-Rekucka odebrała Nagrodę im. ks. Stanisława Musiała SJ za inicjatywy społeczne na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej. W wygłoszonej laudacji prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, podkreślił wieloletni wkład p. Urszuli w działania na rzecz współpracy i upamiętnienia polskich wspólnot żydowskich w Mszanie Dolnej oraz wielu inicjatyw, które podejmowała wraz ze swoimi uczniami w Łostówce, a obecnie kontynuuje je i rozwija w mszańskich szkołach. Doceniono także jej działalność dydaktyczną i wychowawczą.

  Gratulujemy nagrodzonej!

  Więcej informacji

 • We wtorek 9 stycznia 2018 r. odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr lic. Barbary Witos, katechetki z Zespołu Szkół Łączności w Krakowie. Praca powstała na seminarium z patrologii pod kierunkiem o. dr hab. Dariusza Kasprzaka, prof. UPJPII.
 • Pani Ewelina Maniecka z kolei obroniła doktorat pt  Gehenna w świetle Biblii. Studium egzegetyczno-teologiczne"pod kierunkiem ks. prof. Romana Bogacza. Miało to miejsce 13 grudnia 2017r.

Gratulujemy kolejnym osobom z naszego grona, które uzyskały stopień doktora nauk teologicznych.
 

 • Z wielką radością przekazujemy wyniki małopolskiego plebiscytu "Nauczyciel na medal". W kategorii nauczycieli klas I-III w dwóch powiatach zwyciężyli katecheci - w powiecie myślenickim p. Krzysztof Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Sieprawiu, zaś w Krakowie I miejsce zdobył ks. Mateusz Wójcik ze Szkoły Podstawowej nr 4. W finale wojewódzkim, który zakończył się 17 listopada 2017 r. ks. Mateusz uzyskał drugą lokatę z wynikiem ponad 7500 głosów, a p. Krzysztof uplasował się na 14. miejscu.
  Finalistom gratulujemy i życzymy pięknej pracy katechetycznej :)

  Szczegóły konkursu

   
 • W środę 15 listopada 2017 roku w Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych w 2017 roku nauczycielom oraz osobom pracującym w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. W województwie małopolskim w bieżącym roku zostało uhonorowanych 296 osób. Wśród nich Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został mgr Grzegorz Bobek, katecheta z II LO oraz VIII Prywatnego Akademickiego LO w Krakowie. Przyznawane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczenie wręczył wicewojewoda małopolski Józef Gawron w asyście małopolskiego Wicekuratora Oświaty pani Haliny Cimer. To szczególne wyróżnienie przyznawane za zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej i jej Obywateli.
  Panu Grzegorzowi oraz wszystkim odznaczonym składamy serdeczne gratulacje :)


  Szczegóły wydarzenia
 • Miło nam poinformować, iż w środę 18 października 2017 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego odbyły się uroczyste spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączone z wręczeniem Medalu Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Nagród Ministra Edukacji Narodowej i Nagród Małopolskiego Kuratora Oświaty. Spośród katechetów Archidiecezji Krakowskiej medalem KEN zostali odznaczeni:
  • s. Halina Mol (XIII LO w Krakowie)
  • ks. Adam Garlacz (PCKZiU w Wieliczce)
  • Artur Znaj (MOW w Wielkich Drogach)

Odznaczonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz potrzebnych darów Ducha Świętego w pracy katechetycznej i wychowawczej!

Zobacz galerię z wydarzenia

Szkoły im. św. Jana Pawła II w Dolinie Chochołowskiej

Już po raz 10. Stowarzyszenie Szkół im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej świętowało imieniny swego Patrona w Dolinie Chochołowskiej. Spotkanie odbywa się corocznie 4 listopada we wspomnienie św. Karola Boromeusza. Przedstawiciele 14 szkół z terenu Małopolski i Mazowsza przeszli szlakiem papieskim do schroniska na Polanie Chochołowskiej, gdzie spotkali się na wspólnej Mszy świętej oraz agapie. W spotkaniu wzięło udział ponad 500 przedstawicieli uczniów i nauczycieli. W tym roku upamiętniono też  śp. Andrzeja Ślósarza, pierwszego dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Myślenicach, wieloletniego nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach.

Fotogaleria

Teatr EXIT

Powstał on w ramach aktywizacji osób niepełnosprawnych Katolickiego Stowarzyszenia Klika.

"EXIT” to trzy w jednym: przedstawienie i warsztaty teatralne oraz muzyczne przygotowane z myślą o rodzinach z dziećmi, oparte na motywach biblijnych z Księgi Wyjścia. Przyjęta konwencja spektaklu to teatr cieni z muzyką wykonywaną  na żywo. Przygotowana przez zespół scenografia odgrywa istotną rolę w przedstawieniu: specjalny, wielki namiot, przypominający schronienie używane podczas wędrówki ludu Izraela przez pustynię. Skrywający się w nim aktorzy przedstawią historię wędrówki między innymi za pomocą kilkudziesięciu specjalnie przygotowanych w tym celu figur postaci biblijnych.


Oprócz autorskiej warstwy tekstowej i wizualnej, spektakl jest wzbogacony o  skomponowaną na tą okazję muzykę, zarówno w postaci pieśni, ale też i wiele różnorodnych dźwięków. Widzowie będą mogli wysłuchać muzyki odgrywanej "na żywo" (w tym kilka pieśni inspirowanych kulturą hebrajską) oraz doświadczyć wielu różnorodnych dźwięków, towarzyszących ucieczce ludu Izraela z Egiptu. Istotnym elementem projektu jest udział osób niepełnosprawnych w charakterze aktorów. Początkowo osoby te, ukryte za elementami scenografii nie są widoczne dla widzów. Dopiero po odegraniu spektaklu, widzowie dowiadują się, kto był odpowiedzialny za poszczególne jego elementy. Dzieci będą następnie uczestniczyć w działaniach integracyjnych z naszymi aktorami.
Kolejną atrakcją będą warsztaty teatralne i muzyczne, odbywające się bezpośrednio po spektaklu. W trakcie tych pierwszych dzieci będą mogły poznać teatr cieni od kulis i spróbować swoich sił na scenie, natomiast podczas tych drugich będą miały okazję wziąć udział w komponowaniu muzyki do wybranych tekstów i wziąć udział w ich wykonaniu.
Finałem spektaklu oraz warsztatów będzie wspólne wykonanie skomponowanej i aktorsko zilustrowanej przez dzieci piosenki.

Czas trwania spektaklu wraz z warsztatami to około 80 minut. Występujemy u Salezjanów na ulicy Tynieckiej 39. Wstęp wynosi 15 zł, opiekunowie wchodzą za darmo. Spektakle odbywają się w środy, godzina jest do ustalenia. 

Pod tym linkiem można obejrzeć trailer:

Link do strony oraz fanpage:
http://budzeniepasji.pl/spektakl-exit.html

https://www.facebook.com/Teatr-Exit-125406041443108/

Artykuł o Teatrze:
http://blog.gosc.pl/msikorski/2017/01/30/doskonalosc-peknietych-naczyn

Kontakt z nami:
mis.ewelinaa@gmail.com
|
518674432

 

Filmy edukacyjne dla nauczycieli

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawą ofertą filmów edukacyjnych dla nauczycieli. Szczegóły na stronie ekatecheza.pl.

SIERPNIOWE SPOTKANIA KATECHETYCZNE 2017

Nauczyciele religii z archidiecezji krakowskiej uczestniczyli 30 sierpnia w Archidiecezjalnym Dniu Katechetycznym. W trakcie spotkania katecheci podjęli aktualną dyskusję nad zagadnieniem katechizacji i rozmawiali na temat trudności ewangelizacji szkolnej. Spotkanie służyło wymianie wzajemnych spostrzeżeń i doświadczeń, także dotyczących atrakcyjności działań katechetycznych podejmowanych w nowym roku. W archidiecezji krakowskiej we wszystkich typach szkół pracuje ponad 1500 katechetów. Najczęściej są to absolwenci teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

W trakcie Mszy św. w kolegiacie św. Anny abp Marek Jędraszewski podkreślał, że to zapał apostołów, ich oddanie i bezinteresowność powinny być wzorem postępowania dla współczesnych katechetów, niezależnie od tego, jaką cenę przyszłoby za to płacić. Hierarcha cytując papieża Franciszka przestrzegał też, aby katecheci nie pozwolili się okradać z radości ewangelizacji. Jak dodał, jest wiele zagrożeń i pokus by powiedzieć "dość", czego powodem często jest znużenie i podejmowany wysiłek. - Iść ciągle pod prąd i czynić to w duchu radości, to znaczy być prawdziwie apostołem, zwiastunem tej radości, którą nam przynosi zmartwychwstały Pan – mówił abp Jędraszewski.

W trakcie spotkania z katechetami w filharmonii krakowskiej małopolska kurator oświaty Barbara Nowak mówiła, nauczyciele religii są wzorem dla dzieci i ich rodziców oraz dla nauczycieli. -W dzisiejszym świecie, w dzisiejszej szkole (...) wielki nacisk kładzie się na multimedialne środki przekazu, kiedy tak naprawdę nic nie ma pewnego, zaś Państwo inaczej ustawiają rzeczywistość w szkołach, przez to, że mówicie o tym co jest wielką wartością, co jest niezachwiane, co przez długi okres historii funkcjonuje,a także przez to, że cały czas jest to prawda uniwersalna – podkreśliła Barbara Nowak. W trakcie wydarzenia podjęto także temat IV Kongresu Nowej Ewangelizacji oraz spotkania „Młodzi i Miłosierdzie" w Tauron Arenie Kraków, które odbędzie się w marcu przyszłego roku. Mówiono też o ożywieniu poradnictwa rodzinnego w parafiach. Zachęcano też do tego, by dzieci i młodzież uczestniczyła w projekcie „Pola Dialogu" stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie".

Informacja KAI

 1. Wykład abp prof. dra hab. Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego pt. "Sens i prawo nauczania religii w szkole" na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego 2017/2018, Filharmonia krakowska, 30 sierpnia 2017 r.

  https://www.youtube.com/watch?v=aEC3qZeZx2I

   
 2. Homilia abp Marka Jędraszewskiego podczas Mszy świętej dla katechetów w Kolegiacie św. Anny, 30 sierpnia 2017 r.

  https://www.youtube.com/watch?v=8XMewzZrBP8

Foto

1) Milena Kukla

2) Adam Bujak​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Wliczanie oceny z religii do średniej ocen ucznia

Pytanie: Czy ocenę z religii wlicza się do średniej ocen?


Odpowiedź: Tak.

Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen uzyskanych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć (§ 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia MEN z 13 lipca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r., § 20 ust. 4a rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.).

W klasyfikacji końcowej wliczone roczne oceny klasyfikacyjne z religii Rozporządzenie MEN z 13 lipca 2007 r. stanowi, że - począwszy od IV klasy szkoły podstawowej - do średniej ocen z obowiązkowych zajęć lekcyjnych, uzyskanych w wyniku klasyfikacji rocznej, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane zwłaszcza z religii albo z etyki, na którą uczeń uczęszczał w danym roku szkolnym (§ 1 pkt 1 dodający do rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w § 20 ust. 4a).

Poza tym, uczniowi kończącemu szkołę w zakresie klasyfikacji końcowej wlicza się roczne oceny klasyfikacyjne z religii albo z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na te zajęcia w czasie nauki w danej szkole (§ 1 pkt. 2 dodający do rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w § 22 ust 2a).

Średnia ocen decyduje o świadectwie z wyróżnieniem.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem (§ 20 ust. 4 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.). W wielu przypadkach ocena z religii może zdecydować, że zostanie przekroczona granica 4,75 i uczeń uzyska takie świadectwo.

O tym, że ocena z religii wliczana do średniej z przedmiotów nauczania nie narusza konstytucji orzekł Trybunał Konstytucyjny (wyrok TK z 2 grudnia 2009 r.).

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zm.) - § 20 ust. 4; § 20 ust. 4a; § 22 ust 2a.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906) - § 1 pkt. 1 i 2.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2009 r. (sygn. akt U 10/07).

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP

W związku z materiałami prasowymi, dotyczącymi zapisywania uczniów na zajęcia z religii/etyki w szkołach, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że:

 1. W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), a dla uczniów pełnoletnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym.

 2. Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii. Zasada ta wynika ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, temu pogłębianiu służą szkolne lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku, w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie.

3. Dnia 28 sierpnia 2013 r. Komisja Wychowania przypomniała, że „przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.

 Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia”.

Ks. dr Marek Korgul
Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Warszawa, dnia 11 września 2014 r. 

Bezpłatny podręcznik MEN a podręczniki do nauki religii dla klas pierwszych szkół podstawowych

- wykładnia Komisji ds Wychowania Katolickiego KEP
Informacja na temat podręczników do nauki religii w klasach pierwszych

 1. Wraz z pojawieniem się bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych nie uległy zmianie i obowiązują nadal przepisy dotyczące programów i podręczników do nauki religii. W myśl § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii  w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) „Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii”.
 2. Podręcznik do religii dla uczniów klas pierwszych nie wchodzi w skład bezpłatnego podręcznika MEN. Bezpłatny podręcznik MEN nie zawiera treści, które wynikają z „Programu nauczania religii”.
 3. Zasady zaopatrywania się uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w podręczniki do nauki religii i odpłatność za nie pozostają bez zmian. Zasadniczo nabywają je rodzice uczniów klas pierwszych wg wskazań katechety.