Aktualności

Ważne informacje i nowości

 • Na stronie Rekolekcje uruchomione zostały elektroniczne zapisy dla październikowej edycji rekolekcji w Księżówce.
   
 • Ks. Piotr Zioło będzie nieobecny na dyżurze w poniedziałek 16 października 2017 r. z powodu udziału w rekolekcjach 
   
 • Regulamin Diecezjalnego Konkursu Plastycznego
   
 • Zdjęcia z wrześniowych rekolekcji w Księżówce znajdziesz tutaj

Zasady udziału w spotkaniach formacyjnych


Szanowi Państwo,
 
Mamy za sobą ponad ćwierć wieku doświadczeń katechezy w szkole, także w zakresie formacji katechetów świeckich i sióstr. Jest to dość długi okres, by wyciągnąć wnioski na najbliższą przyszłość.
 
Minimalnym stopniem formacji katechetów, a zatem księży, katechetów świeckich i sióstr są w archidiecezji krakowskiej:
 • udział w sierpniowych spotkaniach katechetycznych
 • uczestnictwo w spotkaniach rejonowych, organizowanych przez wizytatorów dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych
 • dla katechetów świeckich - uczestnictwo w rekolekcjach zamkniętych, zaś dla sióstr - w reko­le­kcjach zakon­nych
 • księży katechizujących obowiązują studia formacyjne organizowane przez diecezjalne studium formacji i UPJPII, rekolekcje kapłańskie oraz kongregacje rejonowe i dekanalne.
Rekolekcje dla katechetów świeckich, organizowane przez Wydział Katechetyczny, są zamknięte, co oznacza, iż nie ma możliwości uczestniczenia tylko w wybranych ich punktach lub noclegu poza domem rekolekcyjnym. W wyjątkowych sytuacjach jest możliwa konsultacja celem znalezienia właściwego rozwiązania.
 
Jakość pracy katechetycznej nie może być uzależniona od ilości godzin szkolnego nauczania religii. Zatem niezależnie od wymiaru czasu pracy - czy jest to pełny etat czy też tylko jego niewielka część - każdego z katechetów obowiązuje udział w wyżej wymienionych spotkaniach formacyjnych.
 
Z wyrazami szacunku,
ks. Andrzej Kielian

#dziedzictwo w Muzeum Narodowym za 10 zł od grupy

Zapraszamy do wzięcia udziału w specjalnej akcji Muzeum Narodowego w Krakowie pt. "Szkoła z #dziedzictwem", która towarzyszy wystawie #dziedzictwo prezentowanej w Gmachu Głównym MNK. 

Do końca trwania wystawy #dziedzictwo grupy zorganizowane (szkolne, placówki naukowo-oświatowe), które będą liczyć od 10 do max. 30 osób mogą zakupić bilet łączony w promocyjnej cenie 10 zł za całą grupę.

Wejście na wystawę będzie możliwe po dokonaniu rezerwacji w Centrum Informacji i Rezerwacji MNK – rezerwacja@mnk.pl, tel. 12 4335 744. 

Zakup i odbiór biletów będzie odbywać się w kasach biletowych MNK. 

Na stronie internetowej mamy link do tej informacji:

http://mnk.pl/aktualnosci/szkola-z-dziedzictwem

Różaniec do granic

Relację z wydarzenia w Archidiecezji Krakowskiej możesz obejrzeć z Zakopanego:

oraz z Ludźmierza:

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w tym wydarzeniu oraz organizowali wyjazdy grupowe do poszczególnych miejsc wspólnej modlitwy.

Niedzielna ewangelia - 15.10.2017

Mt 22, 1-14

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali.

Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.

Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami.

Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».

Autorką rysunku jest Paulina Szostak-Machnica. Wersja do pobrania.

Niedzielna ewangelia - 8.10.2017

Mt 21, 33-43

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:

«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.

Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna.

Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?»

Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».

Autorką rysunku jest Paulina Szostak-Machnica. Wersja do pobrania tutaj.

Niedzielna ewangelia - 1.10.2017

Mt 21,28-32

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:

«Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi».

Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».

Autorką rysunku jest Paulina Szostak-Machnica. Wersja do pobrania tutaj.

Dialogi u św. Anny o katechezie w przestrzeni społecznej

Fotorelację z wydarzenia znajdziesz tutaj.

Filmy edukacyjne dla nauczycieli

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawą ofertą filmów edukacyjnych dla nauczycieli. Szczegóły na stronie ekatecheza.pl.

SIERPNIOWE SPOTKANIA KATECHETYCZNE 2017

Nauczyciele religii z archidiecezji krakowskiej uczestniczyli 30 sierpnia w Archidiecezjalnym Dniu Katechetycznym. W trakcie spotkania katecheci podjęli aktualną dyskusję nad zagadnieniem katechizacji i rozmawiali na temat trudności ewangelizacji szkolnej. Spotkanie służyło wymianie wzajemnych spostrzeżeń i doświadczeń, także dotyczących atrakcyjności działań katechetycznych podejmowanych w nowym roku. W archidiecezji krakowskiej we wszystkich typach szkół pracuje ponad 1500 katechetów. Najczęściej są to absolwenci teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

W trakcie Mszy św. w kolegiacie św. Anny abp Marek Jędraszewski podkreślał, że to zapał apostołów, ich oddanie i bezinteresowność powinny być wzorem postępowania dla współczesnych katechetów, niezależnie od tego, jaką cenę przyszłoby za to płacić. Hierarcha cytując papieża Franciszka przestrzegał też, aby katecheci nie pozwolili się okradać z radości ewangelizacji. Jak dodał, jest wiele zagrożeń i pokus by powiedzieć "dość", czego powodem często jest znużenie i podejmowany wysiłek. - Iść ciągle pod prąd i czynić to w duchu radości, to znaczy być prawdziwie apostołem, zwiastunem tej radości, którą nam przynosi zmartwychwstały Pan – mówił abp Jędraszewski.

W trakcie spotkania z katechetami w filharmonii krakowskiej małopolska kurator oświaty Barbara Nowak mówiła, nauczyciele religii są wzorem dla dzieci i ich rodziców oraz dla nauczycieli. -W dzisiejszym świecie, w dzisiejszej szkole (...) wielki nacisk kładzie się na multimedialne środki przekazu, kiedy tak naprawdę nic nie ma pewnego, zaś Państwo inaczej ustawiają rzeczywistość w szkołach, przez to, że mówicie o tym co jest wielką wartością, co jest niezachwiane, co przez długi okres historii funkcjonuje,a także przez to, że cały czas jest to prawda uniwersalna – podkreśliła Barbara Nowak. W trakcie wydarzenia podjęto także temat IV Kongresu Nowej Ewangelizacji oraz spotkania „Młodzi i Miłosierdzie" w Tauron Arenie Kraków, które odbędzie się w marcu przyszłego roku. Mówiono też o ożywieniu poradnictwa rodzinnego w parafiach. Zachęcano też do tego, by dzieci i młodzież uczestniczyła w projekcie „Pola Dialogu" stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie".

Informacja KAI

 

 1. Wykład abp prof. dra hab. Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego pt. "Sens i prawo nauczania religii w szkole" na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego 2017/2018, Filharmonia krakowska, 30 sierpnia 2017 r.

  https://www.youtube.com/watch?v=aEC3qZeZx2I

   
 2. Homilia abp Marka Jędraszewskiego podczas Mszy świętej dla katechetów w Kolegiacie św. Anny, 30 sierpnia 2017 r.

  https://www.youtube.com/watch?v=8XMewzZrBP8

Foto

1) Milena Kukla

2) Adam Bujak​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

PODRĘCZNIKI DLA KLASY VII

Czcigodni Księża, Siostry Zakonne, Katecheci,

W związku z wprowadzeniem przez MEN reformy edukacji w polskim systemie kształcenia informujemy, iż na  rok szkolny 2017/2018 została opracowana propozycja podręcznika do nauczania religii katolickiej w klasie siódmej szkoły podstawowej.  Do chwili ukształtowania się nowej podstawy programowej nauczania religii  ta propozycja określa dyspozycje tematyczne nauczania religii katolickiej w klasie siódmej szkoły podstawowej w Archidiecezji Krakowskiej.  Zamówienia bezpłatnych pakietów startowych oraz podręczników dla ucznia proszę składać w Wydawnictwie św. Stanisława BM w Krakowie. 

Wydawnictwo św. Stanisława BM
Archidiecezji Krakowskiej
ul. Totus Tuus 32
30-610 Kraków
tel. 607 066 502
tel. 12 429 52 17

e-mail: barbara@stanislawbm.pl
strona wydawnictwa: www.stanislawbm.pl
Facebook | Wydawnictwo św. Stanisława BM

Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie nauczania religii w pozaszkolnym systemie edukacji domowej 

W związku z coraz powszechniejszym kształceniem uczniów w systemie edukacji domowej, Komisja Wychowania KEP wyraża następujące stanowisko w odniesieniu do nauczania religii:


1. Rodzice ucznia korzystającego z nauki w systemie pozaszkolnym, powinni zatroszczyć się o jego systematyczną katechizację.

2. Nauczanie religii w systemie edukacji domowej odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku innych przedmiotów. Uczeń ma obowiązek zdawania egzaminów klasyfikacyjnych z religii.

3. O nauczaniu religii w systemie edukacji domowej rodzice powinni powiadomić księdza proboszcza parafii miejsca zamieszkania. Na jego ręce składają też zobowiązanie do przygotowania dziecka do egzaminu klasyfikacyjnego, który będzie obejmował wymagania programowe na poziomie danej klasy.

4. Nauczanie religii powinno być prowadzone zgodnie z aktualną Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce i programem obowiązującym w danej diecezji oraz w oparciu o podręczniki zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Szczegółowe wymagania programowe powinny być określone przez proboszcza miejsca, w którym prowadzona jest edukacja domowa.

5. Warunkiem przystąpienia ucznia do rocznego egzaminu klasyfikacyjnego z religii jest złożenie przez jego rodziców do końca września danego roku szkolnego na ręce dyrektora szkoły, do której ich dziecko jest przypisane, pisemnej deklaracji zawierającej takie życzenie.

6. Egzamin klasyfikacyjny z religii jest przeprowadzany zgodnie z „Zasadami oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymskokatolickiej w szkołach”, określonymi przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski (KWEP-C-464/08, 25 sierpnia 2008).

7. Zgodnie z Dyrektorium Katechetycznym Kościoła Katolickiego w Polsce przygotowanie do sakramentów świętych odbywa się zasadniczo w parafii zamieszkania ucznia. Rodzice powinni zgłosić zamiar przystąpienia dziecka do I Komunii św. lub bierzmowania księdzu proboszczowi i uzgodnić z nim zasady przygotowania do przyjęcia sakramentu.

8. W przypadku przygotowania uczniów do sakramentów świętych poza parafią zamieszkania, np. w ośrodkach formacyjnych katechezy domowej, należy o tym fakcie powiadomić proboszcza miejsca zamieszkania i uzyskać jego aprobatę.

 

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

Aktualizacja misji kanonicznej

Przypominamy o obowiązku przedłużenia misji kanonicznej dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych w nowym roku szkolnym 2016/2017. O wystawienie misji lub jej przedłużenie występuje w formie pisemnej do Wydziału Katechetycznego ksiądz proboszcz parafii, na terenie której katechizuje dany katecheta.

Zatrudnienie katechety w szkole

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem przedszkole lub szkoła zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego skierowania wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego. Skierowanie, zarówno dla księży, sióstr jak i katechetów świeckich, wydawane jest na podstawie pisemnej prośby, skierowanej do Wydziału Katechetycznego przez Proboszcza parafii, na terenie której znajduje się przedszkole lub szkoła.

Uprzejmie prosimy Księży Proboszczów, a także samych katechetów o zgłaszanie odpowiednio wcześniej brakujących godzin, redukcji etatów, zmiany katechetów lub potrzeby zatrudnienia nowego katechety, by można było podjąć właściwe decyzje przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Wliczanie oceny z religii do średniej ocen ucznia

Pytanie: Czy ocenę z religii wlicza się do średniej ocen?


Odpowiedź: Tak.

Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen uzyskanych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć (§ 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia MEN z 13 lipca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r., § 20 ust. 4a rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.).

W klasyfikacji końcowej wliczone roczne oceny klasyfikacyjne z religii Rozporządzenie MEN z 13 lipca 2007 r. stanowi, że - począwszy od IV klasy szkoły podstawowej - do średniej ocen z obowiązkowych zajęć lekcyjnych, uzyskanych w wyniku klasyfikacji rocznej, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane zwłaszcza z religii albo z etyki, na którą uczeń uczęszczał w danym roku szkolnym (§ 1 pkt 1 dodający do rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w § 20 ust. 4a).

Poza tym, uczniowi kończącemu szkołę w zakresie klasyfikacji końcowej wlicza się roczne oceny klasyfikacyjne z religii albo z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na te zajęcia w czasie nauki w danej szkole (§ 1 pkt. 2 dodający do rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w § 22 ust 2a).

Średnia ocen decyduje o świadectwie z wyróżnieniem.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem (§ 20 ust. 4 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.). W wielu przypadkach ocena z religii może zdecydować, że zostanie przekroczona granica 4,75 i uczeń uzyska takie świadectwo.

O tym, że ocena z religii wliczana do średniej z przedmiotów nauczania nie narusza konstytucji orzekł Trybunał Konstytucyjny (wyrok TK z 2 grudnia 2009 r.).

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zm.) - § 20 ust. 4; § 20 ust. 4a; § 22 ust 2a.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906) - § 1 pkt. 1 i 2.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2009 r. (sygn. akt U 10/07).

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP

W związku z materiałami prasowymi, dotyczącymi zapisywania uczniów na zajęcia z religii/etyki w szkołach, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że:

 1. W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), a dla uczniów pełnoletnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym.

 2. Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii. Zasada ta wynika ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, temu pogłębianiu służą szkolne lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku, w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie.

3. Dnia 28 sierpnia 2013 r. Komisja Wychowania przypomniała, że „przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.

 Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia”.

Ks. dr Marek Korgul
Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Warszawa, dnia 11 września 2014 r. 

Bezpłatny podręcznik MEN a podręczniki do nauki religii dla klas pierwszych szkół podstawowych

- wykładnia Komisji ds Wychowania Katolickiego KEP
Informacja na temat podręczników do nauki religii w klasach pierwszych

 1. Wraz z pojawieniem się bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych nie uległy zmianie i obowiązują nadal przepisy dotyczące programów i podręczników do nauki religii. W myśl § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii  w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) „Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii”.
 2. Podręcznik do religii dla uczniów klas pierwszych nie wchodzi w skład bezpłatnego podręcznika MEN. Bezpłatny podręcznik MEN nie zawiera treści, które wynikają z „Programu nauczania religii”.
 3. Zasady zaopatrywania się uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w podręczniki do nauki religii i odpłatność za nie pozostają bez zmian. Zasadniczo nabywają je rodzice uczniów klas pierwszych wg wskazań katechety.