Aktualności

Nowości

Rekolekcje dla katechetów 2017/2018

Ruszyły elektroniczne zapisy na rekolekcje dla katechetów roku szkolnym 2017/2018. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami i rejestracji na wybrany termin w zakładce Rekolekcje.

W tym roku rekolekcje prowadził będzie ks. dr hab. Piotr Kroczek – kaznodzieja, prawnik, wykładowca  UPJPII.

Uwaga! Zmieniły się terminy rekolekcji wrześniowych i grudniowych:

 • 22-24.09.2017 rok (piątek godz. 18.00 do niedzieli godz. 15.00) - uprzednio czwartek do soboty
 • 15-17.12.2017 rok (piątek godz. 18.00 do niedzieli godz. 15.00) - uprzednio czwartek do soboty 

Osoby, które zapisały się na wrześniowy lub grudniowy termin rekolekcji przed zmianą daty dalej figurują na liście uczestników. Nie ma potrzeby powtórnych zapisów.

Funkcjonowanie Wydziału w czasie wakacji

Wydział Katechetyczny w czasie wakacji będzie czynny w następujących terminach:

26 czerwca do 7 lipca

Codziennie,
od poniedziałku do piątku,
w godz. 10.00 – 13.00

16 – 31 sierpnia

Codziennie,
od poniedziałku do piątku,
w godz. 10.00 – 13.00

SIERPNIOWE SPOTKANIA KATECHETYCZNE 2017

Archidiecezjalne Spotkania Katechetyczne odbędą się 30 sierpnia 2017 roku (środa) w Filharmonii krakowskiej, ul. Zwierzyniecka 1. Porządek spotkań będzie następujący:

10.00 – spotkanie dla Księży Proboszczów oraz Wikariuszy wszystkich rejonów
13.00 – Msza święta w Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny
14.30 – spotkanie dla Katechetów świeckich oraz Sióstr zakonnych wszystkich rejonów

Prosimy o przybycie na wyznaczoną godzinę celem zapewnienia wszystkim uczestnikom wystarczającej ilości miejsc.

OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

XXVII Olimpiada Teologii Katolickiej przebiegała pod hasłem: „Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez miłosiernego Ojca”. Została ona przeprowadzona w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym oraz ogólnopolskim. W tym roku organizatorem Olimpiady była Archidiecezja Lubelska.

W dniu 12 stycznia 2017 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach odbył się etap diecezjalny, w którym zmagało się z testem pisemnym 120 uczniów z 64 szkół ponadgimnazjalnych (w etapie szkolnym 561 uczestników).

Oto lista laureatów etapu diecezjalnego według kolejności zajętych miejsc:

L.p.
Nazwisko i imię
Szkoła
Katecheta
Pkt
1.
Szczurek Krzysztof
II LO
Kraków
Grzegorz Bobek
42
2.
Jasiorkowski Sebastian
I LO
Kraków
Ks. Albert Wołkiewicz
39
2.
Leśniak Piotr
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Myślenice
S. Lucyna Semik
39
3.
Knapik Maciej
I Liceum Ogólnokształcące
Zakopane
S. Grażyna Powierża
38
4.
Maślanka Aleksandra
Zespół Szkół Ekonomicznych
nr 1
Ks. Grzegorz Lenart
37
4.
Szczęsny Łukasz
V LO
Kraków
S. Natalia Tendaj
37
4.
Zięba Jadwiga
ZS
Rabka - Zdrój
S. Ignis Flis
37
5.
Kozioł Tomasz
Katolicki LO
Skawina
 
Ks. Bogdan Sarniak
36
6.
Kasprzyk Gabriela
II LO
Chrzanów
Ks. Adam Banach
35
6.
Korpak Patryk
Zespół Szkół Ekonomicznych
nr 2
Ks. Michał Soczyński
35
6.
Migduła Jan
I LO
Kraków
Ks. Roman Zapała
35
6.
Parzyk Franciszek
I LO
Chrzanów
Ks. Jakub Wiśniewski
35
 

W finale ogólnopolskim Olimpiady Teologii Katolickiej, który odbył się w dniach 23 – 25 marca 2017 roku w Lublinie, archidiecezję krakowską reprezentowali: Krzysztof Szczurek, Sebastian Jasiorkowski i Piotr Leśniak.

Piotr Leśniak na etapie ogólnopolskim zajął 2 miejsce! Serdecznie gratulujemy!

PODRĘCZNIKI DLA KLASY VII

Czcigodni Księża, Siostry Zakonne, Katecheci,

W związku z wprowadzeniem przez MEN reformy edukacji w polskim systemie kształcenia informujemy, iż na  rok szkolny 2017/2018 została opracowana propozycja podręcznika do nauczania religii katolickiej w klasie siódmej szkoły podstawowej.  Do chwili ukształtowania się nowej podstawy programowej nauczania religii  ta propozycja określa dyspozycje tematyczne nauczania religii katolickiej w klasie siódmej szkoły podstawowej w Archidiecezji Krakowskiej.  Zamówienia bezpłatnych pakietów startowych oraz podręczników dla ucznia proszę składać w Wydawnictwie św. Stanisława BM w Krakowie. 

Wydawnictwo św. Stanisława BM
Archidiecezji Krakowskiej
ul. Totus Tuus 32
30-610 Kraków
tel. 607 066 502
tel. 12 429 52 17

e-mail: barbara@stanislawbm.pl
strona wydawnictwa: www.stanislawbm.pl
Facebook | Wydawnictwo św. Stanisława BM

Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie nauczania religii w pozaszkolnym systemie edukacji domowej 

W związku z coraz powszechniejszym kształceniem uczniów w systemie edukacji domowej, Komisja Wychowania KEP wyraża następujące stanowisko w odniesieniu do nauczania religii:


1. Rodzice ucznia korzystającego z nauki w systemie pozaszkolnym, powinni zatroszczyć się o jego systematyczną katechizację.

2. Nauczanie religii w systemie edukacji domowej odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku innych przedmiotów. Uczeń ma obowiązek zdawania egzaminów klasyfikacyjnych z religii.

3. O nauczaniu religii w systemie edukacji domowej rodzice powinni powiadomić księdza proboszcza parafii miejsca zamieszkania. Na jego ręce składają też zobowiązanie do przygotowania dziecka do egzaminu klasyfikacyjnego, który będzie obejmował wymagania programowe na poziomie danej klasy.

4. Nauczanie religii powinno być prowadzone zgodnie z aktualną Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce i programem obowiązującym w danej diecezji oraz w oparciu o podręczniki zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Szczegółowe wymagania programowe powinny być określone przez proboszcza miejsca, w którym prowadzona jest edukacja domowa.

5. Warunkiem przystąpienia ucznia do rocznego egzaminu klasyfikacyjnego z religii jest złożenie przez jego rodziców do końca września danego roku szkolnego na ręce dyrektora szkoły, do której ich dziecko jest przypisane, pisemnej deklaracji zawierającej takie życzenie.

6. Egzamin klasyfikacyjny z religii jest przeprowadzany zgodnie z „Zasadami oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymskokatolickiej w szkołach”, określonymi przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski (KWEP-C-464/08, 25 sierpnia 2008).

7. Zgodnie z Dyrektorium Katechetycznym Kościoła Katolickiego w Polsce przygotowanie do sakramentów świętych odbywa się zasadniczo w parafii zamieszkania ucznia. Rodzice powinni zgłosić zamiar przystąpienia dziecka do I Komunii św. lub bierzmowania księdzu proboszczowi i uzgodnić z nim zasady przygotowania do przyjęcia sakramentu.

8. W przypadku przygotowania uczniów do sakramentów świętych poza parafią zamieszkania, np. w ośrodkach formacyjnych katechezy domowej, należy o tym fakcie powiadomić proboszcza miejsca zamieszkania i uzyskać jego aprobatę.

 

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

Aktualizacja misji kanonicznej

Przypominamy o obowiązku przedłużenia misji kanonicznej dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych w nowym roku szkolnym 2016/2017. O wystawienie misji lub jej przedłużenie występuje w formie pisemnej do Wydziału Katechetycznego ksiądz proboszcz parafii, na terenie której katechizuje dany katecheta.

Zatrudnienie katechety w szkole

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem przedszkole lub szkoła zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego skierowania wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego. Skierowanie, zarówno dla księży, sióstr jak i katechetów świeckich, wydawane jest na podstawie pisemnej prośby, skierowanej do Wydziału Katechetycznego przez Proboszcza parafii, na terenie której znajduje się przedszkole lub szkoła.

Uprzejmie prosimy Księży Proboszczów, a także samych katechetów o zgłaszanie odpowiednio wcześniej brakujących godzin, redukcji etatów, zmiany katechetów lub potrzeby zatrudnienia nowego katechety, by można było podjąć właściwe decyzje przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Wliczanie oceny z religii do średniej ocen ucznia

Pytanie: Czy ocenę z religii wlicza się do średniej ocen?


Odpowiedź: Tak.

Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen uzyskanych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć (§ 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia MEN z 13 lipca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r., § 20 ust. 4a rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.).

W klasyfikacji końcowej wliczone roczne oceny klasyfikacyjne z religii Rozporządzenie MEN z 13 lipca 2007 r. stanowi, że - począwszy od IV klasy szkoły podstawowej - do średniej ocen z obowiązkowych zajęć lekcyjnych, uzyskanych w wyniku klasyfikacji rocznej, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane zwłaszcza z religii albo z etyki, na którą uczeń uczęszczał w danym roku szkolnym (§ 1 pkt 1 dodający do rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w § 20 ust. 4a).

Poza tym, uczniowi kończącemu szkołę w zakresie klasyfikacji końcowej wlicza się roczne oceny klasyfikacyjne z religii albo z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na te zajęcia w czasie nauki w danej szkole (§ 1 pkt. 2 dodający do rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w § 22 ust 2a).

Średnia ocen decyduje o świadectwie z wyróżnieniem.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem (§ 20 ust. 4 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.). W wielu przypadkach ocena z religii może zdecydować, że zostanie przekroczona granica 4,75 i uczeń uzyska takie świadectwo.

O tym, że ocena z religii wliczana do średniej z przedmiotów nauczania nie narusza konstytucji orzekł Trybunał Konstytucyjny (wyrok TK z 2 grudnia 2009 r.).

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zm.) - § 20 ust. 4; § 20 ust. 4a; § 22 ust 2a.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906) - § 1 pkt. 1 i 2.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2009 r. (sygn. akt U 10/07).

Pro memoria: INDEKSY KATECHIZACJI

Ponieważ świadectwa szkolne w rubryce religia/etyka nie potwierdzają jednoznacznie ukończenia lekcji religii rzymskokatolickiej wraz z zakończeniem danego typu szkoły uczeń otrzymuje pisemne potwierdzenie ukończenie swojej edukacji na danym etapie poprzez otrzymanie INDEKSU KATECHIZACJI, który został wprowadzony przed laty do celów wewnątrzkościelnych. Przy okazji kolejnych dodruków indeks zostanie zmodyfikowany do ocen końcoworocznych, co ułatwi katechetom dopilnowanie aktualnych wpisów w każdym z cykli edukacyjnych.

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI DOPILNOWANIA INDEKSÓW POPRZEZ ICH WYDANIE NA KONIEC KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I REGULARNE WPISYWANIE OCEN W KOLEJNYCH LATACH, AŻ DO UKOŃCZENIA EDUKACJI.

Tym samym, po szerszych konsultacjach w ramach Rady Katechetycznej, zawieszamy wprowadzenie świadectw z religii na rzecz rzetelnie prowadzonych indeksów katechizacji.

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP

W związku z materiałami prasowymi, dotyczącymi zapisywania uczniów na zajęcia z religii/etyki w szkołach, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że:

 1. W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), a dla uczniów pełnoletnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym.

 2. Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii. Zasada ta wynika ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, temu pogłębianiu służą szkolne lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku, w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie.

3. Dnia 28 sierpnia 2013 r. Komisja Wychowania przypomniała, że „przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.

 Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia”.

Ks. dr Marek Korgul
Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Warszawa, dnia 11 września 2014 r. 

Bezpłatny podręcznik MEN a podręczniki do nauki religii dla klas pierwszych szkół podstawowych

- wykładnia Komisji ds Wychowania Katolickiego KEP
Informacja na temat podręczników do nauki religii w klasach pierwszych

 1. Wraz z pojawieniem się bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych nie uległy zmianie i obowiązują nadal przepisy dotyczące programów i podręczników do nauki religii. W myśl § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii  w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) „Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii”.
 2. Podręcznik do religii dla uczniów klas pierwszych nie wchodzi w skład bezpłatnego podręcznika MEN. Bezpłatny podręcznik MEN nie zawiera treści, które wynikają z „Programu nauczania religii”.
 3. Zasady zaopatrywania się uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w podręczniki do nauki religii i odpłatność za nie pozostają bez zmian. Zasadniczo nabywają je rodzice uczniów klas pierwszych wg wskazań katechety.

Podręczniki do nauczania religii

Kuria Metropolitalna w Krakowie informuje, że na terenie Archidiecezji krakowskiej od dnia 1 września 2014 roku, obowiązują następujące podręczniki do nauczania religii:


 • na pierwszym etapie edukacyjnym:
Klasa
Autor podręcznika
Tytuł podręcznika
Wydawnictwo
 III
red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski,
 Przyjmujemy Pana Jezusa
św. Stanisław, Kraków 2014
 • na drugim etapie edukacyjnym:
Klasa
Autor podręcznika
Tytuł podręcznika
Wydawnictwo
VI
red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski,
 W Kościele umacniamy wiarę
 
 św. Stanisław, Kraków 2014
 • na trzecim etapie edukacyjnym:
Klasa
Autor podręcznika
Tytuł podręcznika
Wydawnictwo
III Gimnazjum
red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka
W miłości Boga
św. Stanisław, Kraków 2014
 • na czwartym etapie edukacyjnym:
Klasa
Autor podręcznika
Tytuł podręcznika
Wydawnictwo
III LO / III Tech.
 red. T. Panuś, R. Chrzanowska,
 Mocni miłością
 św. Stanisław, Kraków 2014
 III ZSZ
red. T. Panuś, R. Chrzanowska,
 Mocni miłością
 św. Stanisław, Kraków 2014
Podręczniki na pierwszy i drugi etap edukacyjny