Wojewódzkie Konkursy Biblijne

Informacje porządkowe

Konkursy biblijne dla szkół podstawowych oraz gimnazjów uzyskały akceptację Małopolskiego Kuratora Oświaty jednak  będą traktowane jako konkursy tematyczne - zgodnie z prawodawstwem oświatowym.

Tekst zarządzenia w sprawie konkursów oraz regulaminy konkursów zostaną opublikowane na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie

Zwracamy uwagę, że wszystkie informacje dotyczące konkursów ukazują się na stronie internetowej Małopolskiego Kuratorium Oświaty: www.kuratorium.krakow.pl.

W związku z tym, że konkursy obejmują całe województwo małopolskie, przyporządkowanie szkoły do Komisji Rejonowej nie jest tożsame z przynależnością do rejonu katechetycznego. Dlatego prosimy wszystkich Katechetów o wnikliwe czytanie przekazywanych na stronie kuratoryjnej informacji.

BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY
dla uczniów klas V, VI i VII szkół podstawowych województwa małopolskiego
w roku szkolnym 2017/2018

,,Z Dobrą Nowiną przez życie"

W konkursie mogą też brać przygotowani przez katechetów uczniowie klas IV szkoły podstawowej.

Przedmiotem konkursu będzie znajomość tekstu Ewangelii wg św. Jana (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz z wprowadzeniem i wybranymi komentarzami.

Etap szkolny:

Wybrane fragmenty tekstu Ewangelii wg św. Jana (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz z wprowadzeniem:

J 1,1-18                J 2,1-12                J 5,1-18                 J 6,1-21                 J 9,1-41
J 10,11-18            J 12,1-11               J 13,1-15               J 14,1-12               J 15,1-8
J 18,1-27               J 20,1-9                 J 21,1-19

Etap rejonowy:

Całość tekstu Ewangelii wg św. Jana (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V– wersja drukowana) wraz z wprowadzeniem i wybranymi komentarzami.

Komentarze internetowe:

komentarz: http://biblia.wiara.pl/doc/423305.II-NIEDZIELA-ZWYKLA-ROK-C#4

komentarz: http://biblia.wiara.pl/doc/423282.XVII-NIEDZIELA-ZWYKLA-ROK-B#4

komentarz: http://biblia.wiara.pl/doc/423265.NIEDZIELA-WIELKANOCNA#4

komentarz: http://biblia.wiara.pl/doc/423321.III-NIEDZIELA-WIELKANOCNA-ROK-C#4

Komentarze dostępne na stronie:

http://biblia.wiara.pl/doc/423403.Komentarze-do-fragmentow-Pisma-Swietego/4

Etap wojewódzki:

Całość tekstu Ewangelii wg św. Jana (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz z wprowadzeniem, przypisami, odniesieniami do słownika zamieszczonego w Biblii i wybranymi komentarzami.

Komentarze:

komentarz: http://biblia.wiara.pl/doc/423305.II-NIEDZIELA-ZWYKLA-ROK-C#4

komentarz: http://biblia.wiara.pl/doc/423282.XVII-NIEDZIELA-ZWYKLA-ROK-B#4

komentarz: http://biblia.wiara.pl/doc/423265.NIEDZIELA-WIELKANOCNA#4

komentarz: http://biblia.wiara.pl/doc/423321.III-NIEDZIELA-WIELKANOCNA-ROK-C#4

ks. Tomasz Jelonek, Wprowadzenie do Nowego Testamentu, Kraków 2008, wydawnictwo Salwator, s. 86-88, 93-99, 125-133

BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

„Dzieje przymierza”

Przedmiotem konkursu będzie znajomość tekstu Księgi Rodzaju (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika.

Etap szkolny:

1. Tekst Księgi Rodzaju – rozdziały 1 – 25 (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika;

2. Komentarze internetowe:

Komentarz do Rdz 2,7–9;3,1–7: http://biblia.wiara.pl/doc/423365.I-NIEDZIELA-WIELKIEGO-POSTU-ROK-A#1

Komentarz do Rdz 2,18-24: http://biblia.wiara.pl/doc/423292.XXVII-NIEDZIELA-ZWYKLA-ROK-B#1

Komentarz do  Rdz 9,8-15: http://biblia.wiara.pl/doc/423253.I-Niedziela-Wielkiego-Postu-Rok-B#1

Etap rejonowy:

1. Tekst Księgi Rodzaju – rozdziały 1 – 50 (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika; 

2. ks. T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza. Wprowadzenie – Egzegeza – Teologia, Tarnów 2010, wydawnictwo BIBLOS, s. 91-108, 202-239.

3. komentarze internetowe – jak wyżej w etapie szkolnym oraz:

Komentarz do Rdz 18,1-10a: http://biblia.wiara.pl/doc/423335.XVI-NIEDZIELA-ZWYKLA-ROK-C#1

Etap wojewódzki:

1. Tekst Księgi Rodzaju – rozdziały 1 – 50 (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika; 

2. ks. T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza. Wprowadzenie – Egzegeza – Teologia, Tarnów 2010, wydawnictwo BIBLOS, s. 91-108, 202-267

3. komentarze internetowe – jak wyżej w etapie szkolnym i rejonowym oraz:

Komentarz do Rdz 22, 1-18: http://biblia.wiara.pl/doc/423264.WIGILIA-PASCHALNA/3#1