Wojewódzkie Konkursy Biblijne

Informacje porządkowe

Konkursy biblijne dla szkół podstawowych oraz gimnazjów uzyskały akceptację Małopolskiego Kuratora Oświaty jednak  będą traktowane jako konkursy tematyczne - zgodnie z prawodawstwem oświatowym.

Tekst zarządzenia w sprawie konkursów oraz regulaminy konkursów zostaną opublikowane na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie

Zwracamy uwagę, że wszystkie informacje dotyczące konkursów ukazują się na stronie internetowej Małopolskiego Kuratorium Oświaty: www.kuratorium.krakow.pl.

W związku z tym, że konkursy obejmują całe województwo małopolskie, przyporządkowanie szkoły do Komisji Rejonowej nie jest tożsame z przynależnością do rejonu katechetycznego. Dlatego prosimy wszystkich Katechetów o wnikliwe czytanie przekazywanych na stronie kuratoryjnej informacji.

BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY
dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego
w roku szkolnym 2016/2017

,,Z Dobrą Nowiną przez życie"
ze znajomości Ewangelii wg św. Marka

Wykaz literatury obowiązującej uczestników na każdym etapie oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela:

Etap szkolny:

 1. Tekst Ewangelii wg św. Marka (Biblia Tysiąclecia – wydanie V) wraz z wprowadzeniem;

Etap rejonowy:

 1. Tekst Ewangelii wg św. Marka (Biblia Tysiąclecia – wydanie V) wraz z wprowadzeniem,
 2. Wilfrid J. Harrington, „ KLUCZ DO BIBLII”, Warszawa 1995, s. 382-390 

Etap wojewódzki:

 1. Tekst Ewangelii św. Marka (Biblia Tysiąclecia – wydanie V) wraz z wprowadzeniem;
 2. Wilfrid J. Harrington, „KLUCZ DO BIBLII”, Warszawa 1995, s. 382-390 
 3. O. Hugolin Langkammer, „Wprowadzenie do Ksiąg Nowego Testamentu”, Wrocław 1992, s. 345 - 359

BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

„Z MĄDROŚCIĄ PROROKÓW PRZEZ ŻYCIE”
ze znajomości 
Księgi Daniela

Wykaz literatury obowiązującej uczestników na każdym etapie oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela:

ETAP SZKOLNY:

 1. Tekst Księgi Daniela /Biblia Tysiąclecia – wydanie V/ wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika;

ETAP REJONOWY:

 1. Tekst Księgi Daniela /Biblia Tysiąclecia – wydanie V/ wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika;
 2. Wilfrid J. Harrington, „ KLUCZ DO BIBLII”, Warszawa 1995, s. 331-341 

ETAP WOJEWÓDZKI:

 1. Tekst Księgi Daniela /Biblia Tysiąclecia – wydanie V/ wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika;
 2. Wilfrid J. Harrington, „ KLUCZ DO BIBLII”, Warszawa 1995, s. 331-341 
 3. Ks. Tomasz Jelonek, „Prorocy Starego Testamentu”, Kraków 1993, s. 168-179

 

Teksty lektur mogą być na prośbę katechetów udostępnione drogą mailową przez dyrektora Wydziału Katechetycznego i wizytatorów rejonowych.