Vademecum

Katecheta poszukujący pracy powinien:

  • zgłosić się do Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, aby zaproponować swoją osobę i zostać wpisanym na listę katechetów szukających pracy;
  • jeśli wcześniej już katechizował winien dostarczyć opinie z po­przed­niego miejsca pracy (ze szkoły i od ks. proboszcza parafii, w której ka­techizował).

Katecheta rozpoczynający pracę po raz pierwszy winien dostarczyć do Wydziału:

  • prośbę księdza proboszcza o skierowanie do szkoły i o wydanie misji kanonicznej;
  • dokumenty świadczące o wykształceniu katechety (tj. o przygo­to­wa­niu do katechizacji: dyplom, zaświadczenie o ukończeniu studiów teologicznych itd.);
  • kwestionariusz osobowy katechety (formularz do pobrania w Wy­dziale).