Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

Stypendium FDNT - informacje ogólne

 

UWAGA! W SPRAWIE WOLNYCH MIEJSC STYPENDIALNYCH PROSZĘ DZWONIĆ BEZPOŚREDNIO DO KOORDYNATORA

 

1. Aby zacząć staranie o przyznanie stypendium Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", kandydat powinien najpierw złożyć odręcznie napisane podanie do koordynatora Fundacji. Dla Archidiecezji Krakowskiej jest nim ks. Piotr Zioło - telefon kontaktowy: 606-137-220.

2. Podanie składa się w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Można to  zrobić osobiście w godzinach dyżurowania Wydziału Katechetycznego lub wysłać tradycyjną pocztą pod adres:

Wydział Katechetyczny
Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Ks. Piotr Zioło
ul. Franciszkańska 3
31 - 004 Kraków

3. Podanie zostanie rozpatrzone pozytywne jeśli spełnia wymagane kryteria (podane poniżej) oraz gdy istnieją wolne miejsca stypendialne przyznane dla Archidiecezji Krakowskiej.

4. Po rozpatrzeniu i wstępnej akceptacji podania koordynator wprowadza dane kandydata do systemu stypendialnego. Z systemu kandydat otrzymuje - na podanego przez niego maila - dane do wypełnienia wniosku internetowego. Wcześniej nie należy gromadzić żadnych dokumentów i wysyłać ich do koordynatora! Robi się to dopiero po otrzymaniu informacji z Fundacji i według załączonej w mailu instrukcji.

Uwaga!
Podania pisane do koordynatora nie są jeszcze wnioskiem właściwym do Fundacji!

5. Formularz podania do koordynatora znajduje się pod tym LINKIEM.

 

Kryteria otrzymania stypendium

WIEK - od VII klasy Szkoły Podstawowej do klasy maturalnej

ŚREDNIA OCEN - Szkoła Podstawa i Gimnazjum powyżej 4,8 / liceum powyżej 4,5

DOCHÓD na osobę w rodzinie nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto

ZAMIESZKANIE na wsi lub w małym mieście do 20.000 mieszkańców

OSIĄGNIĘCIA w sporcie, nauce, wolontariacie

OPINIA wychowawcy, katechety, proboszcza

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat programu stypendialnego Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" można zapoznać się z regulaminami przyznawania i realizacji stypendiów na stronie www.dzielo.pl