Studia podyplomowe

Podyplomowe Studia z Katechezy Przedszkolnej (2017/18)

Absolwent Podyplomowych Studiów z Katechezy Przedszkolnej to osoba wyposażona w ugruntowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu przedmiotów teologicznych oraz metodologii nauczania religii na poziomie przedszkolnym. Przygotowana do prowadzenia wspomnianych zajęć z wykorzystaniem najnowszych metod, technik i środków dydaktycznych dostosowanych do potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym. Potrafiąca nawiązywać poprawne relacje interpersonalne i współpracę z gronem pedagogicznym oraz rodzicami, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów religijnych i społecznych zgodnie z etosem chrześcijańskim.
Absolwent Podyplomowych Studiów z Katechezy Przedszkolnej posiada kwalifikacje na poziomie 6 PRK.

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

 

 

 

Studia podyplomowe trwają!

Podczas drugiego zjazdu, słuchacze studiów zamienili się w twórców, a raczej twórczynie, materiałów, które będzie można wykorzystać podczas katechez o tematyce biblijnej. Fotorelację znajdziesz tutaj