Plastyczny o bł. B. Lament

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Nidzicy przy współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Wydziału Nauki Katolickiej w Olsztynie, a także przy współudziale licznych podmiotów i fundatorów nagród organizuje już po raz dziewiąty, a po raz czwarty na skalę  międzynarodową,  konkurs plastyczny na temat bł. Bolesławy Lament.

Głównym celem konkursu jest m.in. wzbogacenie wiedzy o życiu bł. Bolesławy Lament i zwrócenie uwagi na Jej działalność wychowawczą.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe z różnych zakątków całego świata.

Organizatorzy oczekują na prace do 25 kwietnia 2018 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 czerwca 2018r. Nagrody i dyplomy zostaną przekazane do końca  września 2018r.

Osobą do kontaktu i odpowiedzialną za realizację konkursu ze strony Organizatorów  jest s. Halina Grygo MSF, katechetka Szkoły Podstawowej nr 1 w Nidzicy      

tel. 692 950 304                                                                                                                                                              sghalina@wp.pl            

Regulamin konkursu

Plakat