Ogłoszenia

Prośba do katechetów

Od pewnego już czasu na stronie Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży działa zakładka poświęcona katechezie specjalnej. Współredagować ją mają katecheci uczący w różnego rodzaju szkołach  i ośrodkach specjalnych.

Jeśli posiadasz konspekt dobrej i przepracowanej katechezy, przyślij ją. Podziel się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem.

Jeśli opracowałeś ciekawe materiały z zakresu katechezy specjalnej, prześlij je, wspierając tych wszystkich, którzy rozpoczynają swoją pracę.

Jeśli wiesz o spotkaniach w parafiach i wyjazdach głuchoniemych, niewidomych oraz  osób niepełnosprawnych intelektualnie, daj znać. Przekażemy informacje zainteresowanym.

Jeśli dzieje się coś ciekawego w twoim środowisku  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, poinformuj nas. Przekażemy zaproszenie wszystkim.

Przesyłaj na adres:
afyda@diecezja.krakow.pl

Konkursy

 • Zapraszamy do włączenia się w konkursy biblijne organizowane przez WDDiM dla uczniów szkół specjalnych:
  • konkurs biblijny ze znajomości Ewangelii wg św. Mateusza dla uczniów klas specjalnych gimnazjów
   (młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)
  • konkurs biblijny ze znajomości wybranych rozdziałów Księgi Wyjścia dla uczniów specjalnych szkół ponadgimnazjalnych
   (młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim).
 • Konkursy przebiegają w dwóch etapach:
  • szkolny – do 1 lutego 2013 r. (zgłoszenia do 15 lutego 2013 r. do WDDiM)
  • diecezjalny – 4 marca 2013 r. (Kuria, ul. Franciszkańska 3)
 • Regulaminy konkursów znajdują się na stronie internetowej w zakładce: Konkursy / Dla uczniów szkół specjalnych
 • W biuletynie listopadowym zostaną podane regulaminy tych konkursów oraz propozycje  pytania-testów, służące do przeprowadzenia eliminacji szkolnych.
 • W listopadowym biuletynie podany zostanie również temat konkursu plastycznego dla szkół specjalnych (tradycyjnie będą to kategorie: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna).
 • Kontakt i zapytania w sprawie konkursu i katechezy specjalnej: ks. Andrzej Fyda (afyda@diecezja.krakow.pl)