List Księdza Kardynała o formacji

Drodzy katecheci,

Formacja ustawiczna katechetów jest jednym z ważnych obowiązków każdego, kto podejmuje trud katechezy w dziele nowej ewangelizacji. Zmie­niają się warunki, w których głosimy Ewangelię, powstają nowe rozwiązania katechetyczne i dydaktyczne, wchodzą w życie nowe dokumenty Stolicy Apostolskiej. To wszystko wymaga osobistego studium każdego katechety oraz zorganizowanej formacji permanentnej. Chodzi o formację duchową, teologiczną i dydaktyczną. Księża katechizujący spełniają ten postulat przez studia wikariuszowskie, proboszczowskie, kongregacje rejonowe i dekanalne. Siostrom w formacji duchowej pomagają kilkudniowe rekolekcje zakonne. Wszyscy zaś potrzebujemy takiego sposobu formacji, by być na bieżąco z nowościami treściowymi i metodycznymi katechezy.

Mamy za sobą kilkanaście lat doświadczeń katechezy w szkole, także w zakresie formacji katechetów świeckich i sióstr. Jest to dość długi okres, by wyciągnąć wnioski na najbliższą przyszłość. Minimalnym stopniem formacji katechetów świeckich i sióstr jest w archidiecezji krakowskiej na­dal sierpniowy kurs katechetyczny oraz uczestnictwo w trzech spotkaniach rejonowych, organizowanych przez wizytatorów dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych. Oprócz tego obowiązkowo każdy katecheta świecki uczestniczy w rekolekcjach zamkniętych, zaś siostry w reko­le­kcjach zakon­nych. Nie są to wielkie wymagania, zaś sposób organizowania tej formacji przekona uczestników o potrzebie i ważności tych spotkań.

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży będzie nadal wymagał do przedłużenia misji i skierowania do konkretnej szkoły udziału w for­macji przewidzianej na konkretny rok katechizacji. Nieusprawiedliwione nieobecności mogą zakończyć się cofnięciem skierowania.

Dlatego też usilnie proszę o włączenie się w program formacji permanentnej, zaś księży proboszczów proszę o pomoc katechetom w spełnianiu ich obowiązków wynikających z potrzeby kształcenia ustawicznego. To jest wasza wspólna odpowiedzialność, bez której nie może być mowy o sku­tecznej współpracy katechetów z proboszczem na terenie parafii dla dobra duszpasterstwa i katechezy.

Prosząc katechetów, proszę również Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży oraz wszystkich wizytatorów rejonowych o tworzenie atmosfery wspólnej pracy katechetów w dekanatach i rejonach.

Z błogosławieństwem

kard. Stanisław Dziwisz
Kraków, dnia 15 czerwca 2006 roku.