Konferencje

XVII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

OPRACOWAŁ: mgr Jan Płoszczyca

Święty Wojciech Dom Medialny jest jednym z najstarszych działających polskich wydawców. Spółka powstała w 1897 roku w Poznaniu, dzięki staraniom abpa Floriana Stablewskiego. Wydawnictwo już od 17 lat organizuje w piątek i sobotę III tygodnia Wielkiego Postu – Ogólnopolskie Sympozja Katechetyczne, na które zaprasza Biskupów, Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych, doradców metodycznych oraz katechetów, dla których katecheza stanowi pasję.

Kolejne Sympozjum Katechetyczne odbyło się w dniach 9–10. marca 2018 r. właśnie pod tym hasłem; „Katecheza jest naszą pasją”. Organizator sympozjum jak zawsze z wielką serdecznością przywitał zaproszonych gości i przygotował interesujące wykłady i dyskusje.

Myślą przewodnią pierwszego wykładu była komunikacja, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kontakt: nauczyciel–uczeń. Dr hab. Lucyna Bakiera – Kierownik Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną z Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych UAM – wskazywała drogę do skutecznej komunikacji. Wyraźnie zaznaczyła, że nauczyciel nie powinien być partnerem ucznia. Jednocześnie poważnym błędem komunikacyjnym byłoby zrzucanie odpowiedzialności na ucznia. Za relacje nauczyciel – uczeń odpowiedzialny jest zawsze nauczyciel. Dobrymi sposobami na poprawienie komunikacji są min. aktywne słuchanie, okazywanie szacunku, bycie autentycznym, wprowadzanie komunikatów asertywnych, przełamywanie barier komunikacyjnych tj. moralizowanie, ośmieszanie czy obawa przed krytyką lub popełnieniem błędu. Pointą wystąpienia były słowa: „Nie zatrzymamy procesów technologicznych, ale możemy nadać im ludzką twarz”.

Ks. bp dr Marek Solarczyk z Warszawy zaprezentował swoje przemyślenia poświęcone odkrywaniu Osoby i darów Ducha Świętego, a zatytułowane „Uczeń Chrystusa nieustannie w drodze”. Ksiądz Biskup jest od 25 lat czynnym katechetą – katechizujew Liceum im. Króla Władysława IV przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie.  Już w pierwszych słowach wywołał uśmiech na twarzach słuchaczy, kiedy na wstępie podzielił się refleksją: „Idę do szkoły i myślę: spokojnie świat jest piękny, a oni są grzeczni…” Ks. Biskup ilustrował swój wykład autentycznymi historiami z własnego katechetycznego podwórka. „Każdy kolejny dzień, każda sytuacja w szkole – jak mówił – jest wyjątkowa, zaś jedyne ziarno, które się marnuje to te, które zostaje w dłoni siewcy”. Wniosek jest więc jeden: nie można się bać – trzeba rzucać ziarno, nawet to, które padnie między ciernie.

Piątkowy wieczór uczestnicy Sympozjum spędzili w Akademii Lubrańskiego. Najpierw wzięli udział w koncercie przygotowanym przez Chór Kameralny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który jest jednym z najlepszych chórów w Polsce (dyrygent prof. zw. dr hab. Krzysztof Szydzisz). Chór wspaniale wykonał utwory zarówno z muzyki sakralnej, jak i świeckiej. Utwory zostały wykonane tak pięknie, że zatarła się granica pomiędzy sacrum a profanum – o którą to granicę zapytali na początku występu artyści. Po raz kolejny Piękno przeniosło słuchaczy w sferę Sacrumad maiorem Dei gloriam.

Po występie można było zwiedzić Poznańskie Muzeum Archidiecezjalne, które jest jedną z najstarszych tego typu instytucji w kraju i jedną z pierwszych placówek muzealnych w Poznaniu. Założone zostało w latach 1894–1898 przez ówczesnego Arcybiskupa Gnieźnieńsko–Poznańskiego – Floriana Stablewskiego. Wśród wielu ciekawych eksponatów szczególna uwagę zwraca przepiękna monstrancja w kształcie Arki Przymierza oraz miecz św. Piotra (pierwsza relikwia, jaka dotarła bezpośrednio z Rzymu do Polski – 968 r.).

Sobotni poranek katecheci rozpoczęli od Mszy Świętej pod przewodnictwem Ks. Bpa Damiana Bryla w nowej siedzibie Wydawnictwa. Oczywiście także celebrans nawiązał do tematu sympozjum. Relacje faryzeusza i celnika względem Boga porównał do relacji ucznia i nauczyciela. Ks. Biskup przypomniał nadrzędny cel katechezy: doprowadzenie katechizowanego do autentycznego spotkania z Jezusem Chrystusem.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Rafała Lwa Starowicza (z-ca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN), który w interesujący sposób przedstawił postrzeganie obecnej rzeczywistości w oparciu o nowe technologie (rola internetu w edukacji – także w wymiarze aksjologicznym), natomiast mgr lic. Marzena Kubiak – katechetka–praktyk ukazała cyberprzestrzeń w różnych obszarach aktywności człowieka.

Sympozjum zakończył panel dyskusyjny