Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

Informacje ogólne

UWAGA: limit stypendiów na ten rok dla naszej Archidiecezji został wyczerpany. Zainteresowanych prosimy o kontakt od stycznia 2013 roku.

  1. Aby starać się o przyznanie stypendium należy złożyć podanie do Koordynatora Fundacji dla Archidiecezji Krakowskiej:

Ks. Piotr Zioło

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży

Kurii Metropolitalnej

ul. Franciszkańska 3

31 - 004 Kraków

  1. Podania składamy w Wydziale Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

  2. Złożone podania będą rozpatrywane przez Komisję Diecezjalną.

Wymagania formalne

  • Miejsce zamieszkania na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;

  • Potwierdzony dochód na osobę w rodzinie niższy od 0.7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (kwota na rok 2012: 1050 zł brutto).

  • Średnia minimalna to: 4,8 na koniec klas w Gimnazjum; dla Licealistów średnia wynosi: 4,5 oraz udokumentowane inne zdolności ucznia (na przykład udział w olimpiadach, konkursach lub wybitne uzdolnienia w jednej dziedzinie);

Aktualne

Ważne wydarzenia w obiektywie