Dni skupienia

Dni skupienia w roku 2017/18

Spotkania w ramach wiosennych dni skupienia będą miały charakter modlitewny i wyborczy zarazem. W programie przewidziana jest Eucharystia oraz chwila wspólnej modlitwy wraz z konferencją i adoracją Najświętszego Sakramentu w intencji uczniów oraz katechetów.

Następnie będą miały miejsce wybory do Rady Katechetycznej. Z każdego rejonu wybierany jest jeden przedstawiciel, reprezentujący głos katechetów w Radzie, która rozpocznie swoją kadencję w nowym roku szkolnym.

Wszyscy uczący religii będą też proszeni o wypełnienie ankiety osobowej wraz z danymi o szkole i ilości godzin religii na kolejny rok szkolny. Ułatwi to planowanie pracy katechetycznej i ewentualne uzupełnienia etatów. Będzie to też okazja do aktualizacji danych znajdujących się w zasobach Wydziału Katechetycznego.

Zaproszeni przedstawiciele grup i wspólnot lednickich w krótkim wystąpieniu przedstawią możliwości współpracy i zaangażowania się w działalność ewangelizacyjną. Będzie także możliwość ustalenia szczegółów dotyczących ich ewentualnego zaproszenia do Waszych szkół lub organizacji wyajzdu na tegoroczne spotkanie młodych do Lednicy.

REJON

DNI SKUPIENIA

Wiosenny

I.
ks. dr
Albert Wołkiewicz

7. 04. 2018
Kraków – Salka katechetyczna Parafii Mariackiej, Plac Mariacki 7
godz. 9.00

II.
ks. mgr

Jacek Ozdoba

7.04.2018

Kraków – Bazylika św. Floriana
godz. 10.00

III.
ks. mgr

Andrzej Wciślak

14.04.2018

miejsce: Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu,Kraków, ul. Nazaretańska 1,
godz. 10.00

IV.
ks.mgr

Piotr Zioło

21.04.2018

Kraków – parafia św. Józefa,
os. Kalinowe 5
godz. 10:00

V.
ks. mgr

Sławomir Kowalski

14.04.2018
Myślenice – parafia Narodzenia NMP godz. 9.30

VI.
ks. mgr

Piotr Sobala

14. 04. 2018
Wadowice – Bazylika Ofiarowania NMP
godz. 10.00

VII.
ks. mgr

Janusz Grodecki

21.04.2018

Chrzanów – parafia
św. Mikołaja

godz. 10.00

VIII.
ks. Andrzej Kielian

Zmiana terminu!!

21. 04. 2018
Ludźmierz
godz. 10.00

Uwaga!

Jeśli ktoś z katechetów z ważnych powodów nie może uczestniczyć w spotkaniu formacyjnym własnego rejonu, to jest zobowiązany do udziału w spotkaniu danego cyklu w innym rejonie i powiadomienie o tym fakcie wizytatora rejonowego.

Tematyka szkoleń podczas rejonowych dni skupienia w styczniu/lutym 2018 r.:

rejony III, IV, V, VIII:

prowadząca szkolenie: mgr Joanna Pociecha, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Jodłowniku

temat: Ocena pracy nauczyciela-katechety w świetle przepisów oświatowych

Materiały do pobrania

Prezentacja do pobrania

rejony VI i VII:

prowadząca szkolenie: mgr Wanda Papuga, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie

temat: Elementy motywacyjne w kształtowaniu kompetencji społecznych nauczyciela - katechety

Materiały do pobrania