Dni skupienia

Dni skupienia jesienne i zimowe w roku 2018/19

REJON

DNI SKUPIENIA

Jesienny

Zimowy

I.
ks. dr
Albert Wołkiewicz

29.09.2018
Kraków – Sanktuarium św. Jana Pawła II

Kościół Relikwii
godz. 10.00

 

 

 

 

 

 

Spotkanie opłatkowe katechetów, nauczycieli oraz pracowników oświaty z Metropolitą Krakowskim abp Markiem Jędraszewskim

 

 

 

 

9.01.2019
Kraków – Kaplica Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, ul. Franciszkańska 3
godz. 17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.
ks. mgr

Jacek Ozdoba

29.09.2018
Kraków – Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” – Sala Biała
godz. 10.00

III.
ks. mgr

Andrzej Wciślak

13.10.2018

Kraków – Sanktuarium św. Jana Pawła II

Kościół Relikwii
godz. 10.00

IV.
ks. mgr

Piotr Zioło

13.10.2018
Kraków – Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” – Sala Biała
godz. 10.00

V.
ks. mgr

Sławomir Kowalski

15.09.2018
Myślenice – parafia Narodzenia NMP
godz. 10.00

VI.
ks. mgr

Piotr Sobala

15.09.2018
Wadowice – Bazylika Ofiarowania NMP

godz. 10.00

VII.
ks. mgr

Janusz Grodecki

27.10.2018

Libiąż – parafia
św. Barbary

godz. 10.00

VIII.
ks. mgr

Arkadiusz Zych

29.09.2018

Sanktuarium MB - Ludźmierz
godz. 10.00

Terminy wiosennych spotkań rejonowych zostaną podane pod koniec 2018 roku.

Uwaga!

Jeśli ktoś z katechetów z ważnych powodów nie może uczestniczyć w spotkaniu formacyjnym własnego rejonu, to jest zobowiązany do udziału w spotkaniu danego cyklu w innym rejonie i powiadomienie o tym fakcie wizytatora rejonowego.

Tematyka szkoleń podczas jesiennych dni skupienia w 2018 r.:

rejony I, II, VI, VII:

prowadząca szkolenie: mgr Joanna Pociecha, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Jodłowniku

temat: Ocena pracy nauczyciela-katechety w świetle przepisów oświatowych

Materiały do pobrania

Prezentacja do pobrania

rejony III, IV, V i VIII:

prowadząca szkolenie: mgr Wanda Papuga, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie

temat: Elementy motywacyjne w kształtowaniu kompetencji społecznych nauczyciela - katechety

Materiały do pobrania