Konkursy w roku szkolnym 2017/2018

Wyniki KONKURSU BIBLIJNEGO dla uczniów szkół specjalnych

9.05.2018r.

GIMNAZJUM:

1.Adam SZCZEPANIEC,SOSW nr 1 w Nowym Targu, katechetka p. Anna Sarniak

2. Julia FURA, SOSW nr 6 w Krakowie, katechetka p. Ewa Bielecka

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

1.     Kamil MAZUR, SOSW nr 1 ZSZ, katechetka p. Jolanta Huziar

2.     Wojciech WĘGIEL, SOSW dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, katechetka p. Łucja Bogacz-Rajda

3.     Jakub FĄDZIEL, SOSW nr 2 w Krakowie, katechetka p. Dorota Lisztoń

 

Odpowiedzialny za konkursy: ks. Janusz Grodecki: mail , tel: 601642507

 

KONKURS WIEDZY Z EWANGELII WG ŚW. MATEUSZA

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW SPECJALNYCH 

ORAZ KLAS PONADGIMNZAJALNYCH

Kraków 2018

Cele konkursu:

- ukazanie Biblii jako źródła wiary;

- zachęcenie dzieci i młodzieży do pogłębienia znajomości Pisma Świętego

-  propagowanie wartości moralno-etycznych zawartych w Biblii,

- kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy biblijnej,

- wspieranie uczniów w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań;

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas specjalnych gimnazjów oraz klas ponadgimnazjalnych (młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim).

 

 1.  Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i diecezjalnego.
 2.  Młodzież przygotowując się do konkursu zapoznaje się z treściami zaproponowanymi w bibliografii oraz dostępnymi materiałami.
 3. Etap szkolny konkursu odbywa się w terminie do 6.04.2018 roku.
 4. Za przeprowadzenie pierwszego etapu odpowiada szkolna Komisja Konkursowa. W skład Komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub osoba delegowana przez niego, katecheta oraz nauczyciel przedmiotów humanistycznych.
 5. Do drugiego etapu kwalifikuje się tylko jedna osoba (z każdego etapu edukacyjnego), zwycięzca etapu szkolnego.
 6. Na prośbę katechety Wydział Katechetyczny przesyła mailem do katechety propozycje pytań i zadań na etap szkolny. Ostatecznie o formie i treści pytań decyduje katecheta w danej szkole biorąc pod uwagę możliwości uczniów.
 7. Protokół z przeprowadzonego etapu szkolnego Komisja przesyła do Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ul. Franciszkańska 3, do 20.04.2018 roku. (załącznik do pobranie ze strony Wydziału – zakładka Konkursy) pocztą, lub na mail katecheza@diecezja.pl
 8. Diecezjalny etap zmagań konkursowych jest zarazem finałem konkursu.
 9. Finał konkursu odbędzie się 9 maja 2018 roku w budynku Kurii Metropolitalnej w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 3 ("Piwnica kurialna") o godz. 10.00.

 

Literatura obowiązkowa:

1.     EWANGELIA według św. Mateusza -  dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2.     Pytania konkursowe będą przygotowane na podstawie BIBLII TYSIĄCLECIA WYDANIE V (wersja drukowana).

 

Konkurs plastyczny

ZOBACZ WYNIKI KONKURSU

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ Przypowieści biblijne – skarbnica mądrości"

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH

Kraków 2018

 

Cele konkursu:

- Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma Świętego,

- ukazanie wartości, zawartych w przypowieściach

- przypomnienie  podstawowych wartości, które głosił Jezus,

- pobudzenie aktywności twórczej uczniów,

- prezentacja twórczości uczniów szkół specjalnych.

 
 §1

 1.      Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

2.      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół specjalnych: podstawowych, gimnazjów, przysposobienia do pracy, zasadniczej szkoły zawodowej (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym). Prace będą ocenione w kategoriach: klasy 0-3 oraz 4-6, gimnazjum, przysposobienia do pracy, zasadniczej szkoły zawodowej.

3.      Z każdego etapu edukacyjnego można przesłać maksymalnie 3 najlepsze prace.

  §2

 1.        W skład Komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub osoba delegowana przez niego, katecheta oraz nauczyciel z przedmiotów plastycznych.

2.      Nadsyłanie prac do 20.04.2018 r. - decyduje data stempla pocztowego Za przeprowadzenie pierwszego etapu odpowiada szkolna Komisja Konkursowa.

3.        Do nadsyłanych prac należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)

4.        Ogłoszenie wyników przez organizatora w dniu 16 maja 2018 r. poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego.

5.        Finał konkursu  i rozdanie nagród odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2018 roku w budynku Kurii Metropolitalnej w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 3.

 §3

Warunki konkursu:

 1. Technika: dowolna.
 2. Format pracy: A3.
 3. Praca wykonana indywidualnie i samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy opiekuna.
 4. Temat pracy związany z przypowieściami , uczeń ma za zadanie przedstawić w taki sposób, by wyeksponować treść i przesłanie zawarte w wybranej przypowieści.
 5. Każda praca posiada metryczkę umieszczoną z tyłu pracy, która zawiera:

- imię i nazwisko ucznia, dane szkoły, klasa, katecheta.

 1. Komisja konkursowa będzie oceniać: wkład pracy własnej ucznia, technikę wykonania, estetykę wykonania, zgodność pracy z tematyką i celami konkursu.
 2. Nadawca przesyła prace uczniów na koszt własny w wyznaczonym  terminie na adres:

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY, KURIA METROPOLITALNA ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY

 §4

 1.       Wszystkie sporne kwestie organizacyjne rozstrzyga Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

2.       Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji lub innego wykorzystania nadesłanych prac, tym samym opiekun/rodzic uczestnika konkursu przenosi na Organizatorów nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej w zakresie wykorzystywania do celów promocji i reklamy oraz w opracowaniach i innych publikacjach.

 

Pobierz formularz zgłoszenia pracy na etap diecezjalny

 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
Być Dobrym Jak Chleb. Śladami Brata Alberta
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH
Kraków 2017

Kategoria wiekowa klasy 0-3 SP

miejsce

Imię nazwisko

Szkoła

Opiekun

I miejsce

Nikola Sroka

Zespół Szkół Specjalnych nr 4,
im. Jana Brzechwy

Ul. Zakątek 2, Kraków

Katarzyna Kulesz

I miejsce

Cecylia Yeung

Zespół Szkół Specjalnych nr 4,
im. Jana Brzechwy

Ul. Zakątek 2, Kraków

Katarzyna Kulesz

Kategoria wiekowa klasy 4-6 SP

miejsce

Imię nazwisko

Szkoła

Opiekun

I miejsce

Eryk Pacyga

Sp nr 9, SOSW nr 1
w Nowym Targu

Agata Majewska

I miejsce

Kacper Pietrzak

SOSW Centrum Autyzmu
i Całościowych Zaburzeń
w Krakowie

Kinga Caderska

II miejsce

Szymon Hołota

SOSW Centrum Autyzmu
i Całościowych Zaburzeń
w Krakowie

A. Gorzkowska

II miejsce

Julia Fura

SP nr 154 w Krakowie,
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6

Ewa Bielicka

III miejsce

Natalia Pacyga

SP nr 154 w Krakowie,
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6

Ewa Bielicka

III miejsce

Krzysztof Smolak

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kaczynie, Chocznia

s. Maria Michalik

wyróżnienie

Daniel Winiarski

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kaczynie, Chocznia

s. Maria Michalik

Kategoria wiekowa  gimnazjum

miejsce

Imię nazwisko

Szkoła

Opiekun

I miejsce

Jarosław Przybyszewski

Publiczne Gimnazjum
przy SOS nr 1 Nowy Targ

Agata Majewska

I miejsce

Konrad Porębski

SOSW Centrum Autyzmu
i Całościowych Zaburzeń
w Krakowie

Kinga Czaderska

II miejsce

Agnieszka Niżnik

Publiczne Gimnazjum
przy SOS nr 1 Nowy Targ

Agata Majewska

II miejsce

Adam Szczepaniec

Publiczne Gimnazjum przy
SOS nr 1 Nowy Targ

Agata Majewska

III miejsce

Wojciech Seweryn

SOSW Centrum Autyzmu
i Całościowych Zaburzeń
w Krakowie

Kinga Czaderska

III miejsce

Stanisław Guzdek

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kaczynie, Chocznia

s. Maria Michalik

wyróżnienie

Patryk Jaskot

SOSW Centrum Autyzmu
i Całościowych Zaburzeń
w Krakowie

Kinga Czaderska

wyróżnienie

Tomasz Kącki

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Myślenicach

Alicja Oleś

Kategoria uczniów  przysposobienia do pracy

miejsce

Imię nazwisko

Szkoła

Opiekun

I miejsce

Adam Hajduk

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Myślenicach

Alicja Oleś

I miejsce

Monika Zrostek

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kaczynie, Chocznia

s. Maria Michalik

II miejsce

Piotr Kijak

Zespół Szkół nr 14,
os. Sportowe 28, Kraków

Monika Pankowska

II miejsce

Elżbieta Godzik

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Kaczynie, Chocznia

s. Maria Michalik

III miejsce

Katarzyna Łacek

Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy
Stowarzyszenia Przyjaciół

Tomasz Nocoń

III miejsce

Karolina Kopińska

Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy
Stowarzyszenia Przyjaciół

Tomasz Nocoń

wyróżnienie

Karol Franosz

Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy
Stowarzyszenia Przyjaciół

Tomasz Nocoń

Kategoria uczniów zasadniczej szkoły zawodowej

miejsce

Imię nazwisko

Szkoła

Opiekun

I miejsce

Mirosław Kaleciak

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
nr 5 w Nowym Targu

Magdalena Zastawnik

II miejsce

Kamil Mazur

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
nr 5 w Nowym Targu

Magdalena Zastawnik

III miejsce

Mariusz Cisoń

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
nr 5 w Nowym Targu

Magdalena Zastawnik

Zdjęcia nagrodzonych prac