Diecezjalny Konkurs Plastyczny

Regulamin Konkursu  Plastycznego


DLA STARSZYCH DZIECI PRZEDSZKOLNYCH i UCZNIÓW MŁODSZYCH
 KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ z ARCHIDIECEZJI  KRAKOWSKIEJ

A. D. 2018

§ 1 - Organizator

Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu w Archidiecezji Krakowskiej jest ks. Piotr Zioło.

§ 2 - Cel

Celem konkursu jest pomoc dzieciom w lepszym poznaniu Osoby  Ducha Świętego i Jego darów.

§ 3 - Temat

Temat konkursu nawiązuje do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2017/2018 i brzmi następująco:

Duch Święty i Jego dary.

§ 4 - Uczestnicy

Konkurs przeznaczony jest dla starszych dzieci przedszkolnych oraz klas 0 i uczniów młodszych klas szkół podstawowych od I do IV i będzie przebiegał w dwóch grupach wiekowych:

a)    Młodsza grupa wiekowa - starsze dzieci przedszkolne, z klas 0 i uczniowie klas I i II szkół podstawowych

b)   Starsza grupa wiekowa- uczniowie klas III i IV szkół podstawowych.

 

§ 5 - Warunki uczestnictwa

Każdy uczestnik konkursu wykonuje indywidualnie jedną pracę w formacie nie mniejszym niż A3, stosując wybrane przez siebie techniki plastyczne takie jak: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. Format mniejszy niż A3 jest dopuszczalny tylko w przypadku prac wykonywanych na szkle. Prace przestrzenne oraz w innych formatach niż określone w regulaminie nie będą brane pod uwagę.

 

§ 6 - Ocenianie prac

Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę - obok wartości artystycznych - przede wszystkim samodzielność wykonania oraz wkład pracy dzieci.

 

§ 7 - Etapy konkursu

Konkurs będzie przeprowadzony w trzech etapach:

a)   Etap szkolny- organizowany jest przez katechetów w poszczególnych klasach i szkołach. Katecheci z pomocą komisji konkursowej typują do etapu dekanalnego po 5 prac z każdej grupy wiekowej. Wytypowane prace wraz ze zgłoszeniem (Aneks nr 1) należy do 9 lutego 2018 r. dostarczyć do Animatora Dekanalnego Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży swojego dekanatu, to znaczy tego, na terenie którego znajduje się dana szkoła. Uwaga! Prace przesłane bezpośrednio do Wydziału Katechetycznego - z pominięciem etapu dekanalnego - nie będą brane pod uwagę. Nazwiska i parafie księży Animatorów Dekanalnych można znaleźć na stronie Archidiecezji Krakowskiej pod adresem:

http://www.diecezja.pl/mlodziez/archidiecezjalne-duszpasterstwo-mlodziezy/

Prace konkursowe powinny być opatrzone na odwrocie metryczką (Aneks nr 3) z następującymi informacjami: imię, nazwisko i wiek wykonawcy (klasa), tytuł pracy, nazwa i adres przedszkola lub szkoły oraz imię i nazwisko katechety lub nauczyciela (mile widziany kontakt telefoniczny, bardzo przydatny w przypadku zakwalifikowania pracy do etapu diecezjalnego)

 

b)  Etap dekanalnyorganizowany jest przez Animatorów Dekanalnych Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży. Powołują oni Dekanalną Komisję Konkursową – minimum trzyosobową. W jej skład powinni wejść: ksiądz Dziekan lub jego przedstawiciel oraz reprezentanci katechetów i nauczycieli. Komisja wybiera po 3 prace z każdej grupy wiekowej, które kwalifikuje do etapu diecezjalnego. Zamieszczony w Aneksie nr 2 protokół wraz z zakwalifikowanymi pracami Animator Dekanalny dostarcza do Wydziału Katechetycznego do 16 marca 2018 r.

Drogą mailową przesyła również protokół w wersji elektronicznej do Odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu w Archidiecezji Krakowskiej pod adres x@petruszet.pl. Jest wielka prośba, aby protokół elektroniczny pozostał w wersji  dokumentu Word [*docx] (Aneks nr 2), a nie pliku *PDF, *JPG lub w innych rozszerzeniach, ze względu na możliwość późniejszego edytowania i kopiowania nazwisk finalistów przy drukowaniu pamiątkowych dyplomów za udział.

 

c)   Etap diecezjalny- organizowany jest przez Wydział Katechetyczny.
Odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu w Archidiecezji Krakowskiej powołuje trzyosobową Komisję Konkursową, która wyłoni po 5 laureatów z każdej grupy wiekowej. Opiekunowie laureatów zostaną poinformowani o tym fakcie drogą telefoniczną lub mailową. Protokół, zawierający nazwiska autorów nagrodzonych prac będzie opublikowany do końca kwietnia 2018 r.   na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego pod adresem:

http://www.katecheza.diecezja.krakow.pl/index.php/Diecezjalny_konkurs_plastyczny.

 Tam również zostanie podane miejsce i data wręczenia nagród.

 

§ 8 - Uwagi końcowe

Organizator zastrzega, że prace zakwalifikowane do etapu diecezjalnego będzie można odebrać w Wydziale Katechetycznym do 14 dni licząc od daty wręczenia nagród.

 

§ 9 - Kontakt z Organizatorem

Adres:        Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie

    ul. Franciszkańska 3

    31-004 Kraków

Telefony (poniedziałek 10:00 - 13:00):  +48 12 6288159 lub  +48 12 6288160

ks. Piotr Zioło - telefon: +48 606 137 220; mail: x@petruszet.pl

 

Pobierz regulamin konkursu